Följ Akademiska sjukhuset

Fortsatt stöd till Innovation Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 09:04 CEST

 Vinnova har beslutat anslå 2,5 miljoner det kommande året till
Innovation Akademiska, för utveckling av testbäddar för medicintekniska företag.
Anslaget kan komma att förlängas med samma belopp ytterligare två år.
Även Regionförbundet har beslutat stödja verksamheten med sex miljoner
de kommande tre åren.

– Beslutet är väldigt glädjande. Det är ett kvitto på att
verksamheten håller hög kvalitet, på det vi presenterat sedan starten 2008. Nu
kan vi fortsatta expansionen med testbäddsservice för  medicintekniska företag med inriktning på diagnostik och komplexa tekniska lösningar. Om allt går vägen kan anslaget från Vinnova komma
att förlängas ytterligare två år, säger forsknings- och utbildningsdirektör
Sune Larsson.

Innovation Akademiska inrättades 2008 som ett projekt för
att hjälpa personalen på Akademiska att tillvarata och utveckla idéer till
färdiga tjänster och produkter. Verksamheten, som numera ingår i sjukhusets
forsknings- och utbildningsavdelning, stöttar personalen med bland annat patentsökning
och affärsplaner. Sedan ett par år har man dessutom lagt en grund för testbäddar
och haft kontakt med 75 företag, en satsning som nu ska expandera.

– Intresset är stort bland små och medelstora företag att utprova nya tekniska
lösningar i vården. En fördel är att slutprodukterna bättre motsvarar behoven,
en annan att vi kan korta tiden från idé/prototyp till kommersialisering, bland
annat genom att undanröja flaskhalsar inom upphandlingsområdet, förklarar Sune
Larsson.

Som följd av beslutet kommer en rekrytering att starta av kliniska testledare
ute i de olika verksamheterna, vars ansvar kommer att likna
forskningssjuksköterskornas när det gäller läkemedelsstudier.

FAKTA: Innovation Akademiska

* Startades som projekt vid Akademiska sjukhuset 2008 i syfte att stötta
personal tillvarata och utveckla idéer till färdiga tjänster och produkter.
Ingår numera i forsknings- och utbildningsavdelningen.
* Projektet har sedan starten finansierats via Vinnova,
Regionförbundet, Uppsala Bio, ALMI samt ett flertal andra aktörer inom det
regionala innovationssystemet.
* Har hittills utvecklat 140 idéer från personalen och bidragit till
utveckling av 40 projekt och prototyper. Sju produkter har lanserats, fem bolag
bildats och två lincensavtal tecknats.
 * Sedan 2010 har 75 företag fått hjälp
med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Mer information:
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 070-611 08 23
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21