Följ Akademiska sjukhuset

Forskning om kopplingen immunförsvar-psykisk sjukdom prisas

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 16:16 CEST

Vid vissa psykiska sjukdomar som till exempel depression, tvångssyndrom och psykossjukdomar finns subgrupper av patienter där immunförsvaret aktiveras på ett missriktat sätt. Ökad kunskap om inflammatoriska markörer kan både leda till förbättrad diagnostik och behandling. Janet Cunningham, läkare och forskare inom allmänpsykiatri på Akademiska sjukhuset, har tilldelats Svenska Läkaresällskapets translationella pris på 100 000SEK, för sin forskning som anses ha hög och omedelbar nytta för sjukvården.

Fokus för Janet Cunninghams forskning är patienter med allvarlig psykisk sjuklighet i ung ålder. Det handlar om att förstå komplexiteten i immunförsvaret och hur det hos vissa patientgrupper aktiveras på ett missriktat sätt. Forskningen har genomförts i nära samarbete mellan verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

– Genom att göra upprepade undersökningar över tid av inflammatoriska markörer hoppas vi kunna identifiera sjukdomsmarkörer och på så vis förbättra diagnostiken och i förlängningen kunna välja rätt typ av immunoterapi. Detta gynnar inte minst de patienter som är resistenta mot dagens läkemedel, säger Janet Cunningham.

De senaste åren har diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar till stor del baserats på observation och utfrågning av patient och närstående. Men de senaste tio årens forskning indikerar tydligt att det finns skillnader i immunförsvarets reaktion mellan olika undergrupper av patienter.

Det translationella priset är ett exempel på hur Läkaresällskapet uppmärksammar och belönar medicinsk forskning av klinisk karaktär som har stor betydelse för utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Mer information:
Janet Cunningham, läkare inom affektiva enheten (allmänpsykiatri), Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 21 42, e-post: janet.cunningham@neuro.uu.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.