Följ Akademiska sjukhuset

Forsatt stort behov av donerade organ

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2015 11:09 CEST

Donationsviljan i landet har ökat något. Men behovet av organ är fortfarande större än tillgången. Den 5 oktober startar den nationella donationsveckan där uppmaningen är att göra sin vilja känd. På Akademiska sjukhuset sker 15 till 20 donatorer per år. Just nu väntar ett 20-tal uppländska patienter på organ.


– I Sverige finns bara 1,5 miljoner människor registrerade i donationsregistret. I de allra flesta fall får en anhörig ta ställning till frågan om donation, säger Karin Lindh, transplantationskoordinator på Akademiska sjukhuset.

Varje år hinner ett antal människor i Sverige dö i väntan på organ som aldrig kommer. Totalt står omkring 800 personer på väntelistan, störst är behovet av njurar.

Svenskarna är, enligt olika undersökningar välvilligt inställda till att donera. Uppåt 85 procent säger sig ja till donation, men även om man som individ är positivt inställd gäller det att informera om det.

– Ta ställning och gör din vilja känd. Hur du gör det spelar mindre roll, det är lika mycket värt oavsett form, muntligt till anhörig, att registrera sig i donationsregistret eller att ha ett ifyllt donationskort i plånboken. Sådana kort finns till exempel på apotek, säger Karin Lindh.

Antalet donationer i Sverige har och brukar ligga mellan 140 till 150 stycken per år. 2014 steg antalet något till 166 stycken. Det är det högsta antal man haft någonsin.

Organdonation kan ske vid sjukhus som har intensivvårdsavdelningar med respiratorvård.
På Akademiska sjukhuset sker 15 till 20 donatorer per år. Just nu väntar ett 20-tal uppländska patienter på organ. 

För mer information:
Karin Lindh, transplantationskoordinator, Akademiska sjukhuset, 070-385 99 14

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.