Följ Akademiska sjukhuset

Första gången gillt för tre medicinska veckor i Uppsala

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 10:49 CEST

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra.

– Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett av landets ledande medicinska centra, utan också för den svenska sjukvårdsprofessionen och såklart patienterna som blir omhändertagna av välutbildade personer inom vården, säger Per Hellman,
professor och överläkare i kirurgi på Akademiska sjukhuset samt vetenskaplig sekreterare i Svensk kirurgisk förening.

Arrangörerna räknar med drygt 6 000 deltagare. Ett flertal internationella gäster är inbjudna talare och vid mötena deltar även representanter för den medicintekniska industrin.

För Svensk kirurgisk förening, som inleder de tre Medicinska veckorna, är det 18:e gången man anordnar en kirurgvecka, men första gången i Uppsala. Fokus blir bland annat tumörkirurgi och kirurgiska behandlingar av diabetes.

Ortopediveckan, som startar den 26 augusti, har den åldrande patienten i fokus, då främst ortogeriatrik, det vill säga ortopediska operationer på äldre patienter.

Röntgenveckan, som startar 2 september, har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema. Detta är andra gången veckan arrangeras i Uppsala. Förra gången var 2008 och då hade man 1 600 deltagare.

– Målgruppen är alla som arbetar inom ämnet: röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sekreterare, fysiker och ingenjörer. Detta gör att programmet blir mycket omfattande med upp till elva parallella program, säger Anders Magnusson, professor i radiologi.

Utöver det vetenskapliga programmet på UKK kommer även föreläsningar för allmänheten att äga rum på Akademiska sjukhuset. Läs mer om programmet till höger.

Mer information om de medicinska veckorna i Uppsala:

Kirurgveckan 19-23 augusti:
Per Hellman, överläkare i kirurgi, 0767-218986
Ortopediveckan 26-30 augusti:
Karin Bernhoff, ortoped, 018-611 70 39
Röntgenveckan 2-6 september:
Anders Magnusson, professor i radiologi, 018-611 47 77

Allmän information:
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

  

 

Bifogade filer

PDF-dokument