Följ Akademiska sjukhuset

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 11:09 CEST

Akademiska sjukhusets prognos för 2012 har försämrats med 82 miljoner kronor. Det visar den senaste ekonomirapporten. En förklaring är att produktionen av sjukvård för invånarna i Uppsala län har ökat. Detta har lett till ökade externa omkostnader, till exempel för medicinskt material.

Akademiska sjukhusets tertialrapport för de fyra första månaderna är klar. Den nya prognosen pekar mot ett resultat på minus 182 miljoner kronor, vilket är en försämring med 82 miljoner jämfört med vad som tidigare har sagts.

Enligt budgeten får Akademiska sjukhuset göra ett minusresultat på 100 miljoner kronor under 2012. Detta underskott har godkänts av landstingsfullmäktige.

Försämringen på 82 miljoner kronor består av två delar.  En del är att Akademiska sjukhuset förväntas behöva betala tillbaka 32 miljoner kronor av den målrelaterade ersättningen för 2011. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattar beslut om detta under måndagen. Den andra delen på 50 miljoner kronor beror på att sjukhusets externa kostnader har ökat.

– I likhet med alla universitetssjukhus i Sverige dras vi med ekonomiska underskott. Vårt kostnadsanpassningsprogram är igång och åtgärder har vidtagits. Men programmet har ännu inte fått avsedd effekt. Nu krävs krafttag och en ökad takt i vårt program. Vi måste också växla inriktning och framförallt minska personalkostnaderna, säger sjukhusdirektör Lennart Persson.

Den ökade produktionen av vård för personer i Uppsala län beror på att många vårdplatser på sjukhuset upptas av äldre, sjuka patienter som väntar på omvårdnadsplatser.

– Vård av de mest sjuka äldre är en viktig och komplicerad framtidsfråga. Vi är flera parter som måste ta ett gemensamt ansvar. Det är varken bra för patienterna eller för samhällets ekonomi att omvårdnad av sjuka äldre sker på ett akutsjukhus där fokus är på att åtgärda och bota, tillägger Lennart Persson.

Mer information:

Lennart Persson, sjukhusdirektör, 018-611 34 01
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21