Följ Akademiska sjukhuset

Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2015 15:00 CEST

Akademiska sjukhusets ekonomiska prognos har försämrats med 100 miljoner kronor jämfört med i våras. Enligt den ekonomiska rapporten för januari-augusti räknar sjukhuset nu med ett underskott på 200 miljoner för 2015.

–Främsta orsakerna till den försämrade prognosen är att sjukhuset inte lyckas möta det ökade remissflödet för riks- och regionvård och minska köerna som planerat. Detta hänger delvis samman med bristen på specialistsjuksköterskor inom framförallt operation, anestesi och intensivvård som medfört att vi inte har kunnat utnyttja operationssalarna fullt ut och hålla vårdplatser öppna. Lägre intäkter gör att vi räknar med ett försämrat resultat för helåret, sägerJan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi, marknad och produktion.

I våras identifierade sjukhuset ett åtgärdsprogram på närmare 200 miljoner, varav cirka 130 miljoner förväntas uppnås under 2015. ­För att öka produktionen öppnades en operationsavdelning för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet före sommaren. Sjukhuset har även utvecklat operationssamarbetet med Lasarettet i Enköping och gjort en särskild satsning på barnintensiven och dagkirurgin. Dessa satsningar ger, enligt Jan-Erik Sundquist, störst effekt under hösten och kommande år.

För att möta det ökade behovet av sjuksköterskor infördes i fjol en studielön för vidareutbildning inom vissa specialistområden och till hösten har Akademiska 35 utbildningsplatser på Uppsala universitet.

– Den försämrade prognosen för helåret innebär att åtgärdsprogrammet inte räcker. Vi arbetar nu på att ta fram ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och klara en ekonomi i balans i år och kommande år, avrundar Jan-Erik Sundquist.

Mer information:
Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för ekonomi, marknad och produktion, 018-611 30 40 eller 0767-217287
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.