Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Förberedelserna inför nybygge på Akademiska stoppas tillfälligt på grund av byggdamm

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2014 15:47 CEST

De sista delen i rivningen av barn- och ungdomspsykiatrins gamla hus på Akademiska sjukhusets kärnområde, där den nya vårdbyggnaden ska byggas, stoppas tillfälligt. Orsaken
är att spridningen av damm är mer omfattande än man tidigare trott. Mögelsvamp som kan följa med dammet anses utgöra en hälsorisk för barn med nedsatt immunförsvar som vårdas på barnsjukhuset alldeles intill.

– Vårdpersonalen på barnonkologen har konstaterat att det dammar mer än förväntat från bygget av det nya vårdhuset. Därför har vi beslutat att tillfälligt stoppa grävningen och vidtagit flera förebyggande åtgärder. På måndag tätas fönstren på onkologavdelningen, där cancersjuka barn och andra barn med nedsatt immunförsvar vårdas. Vi har även satt in ett mer finmaskigt filter i ventilationen och ökat vattenspolningen på rivningsarbetsplatsen för att dämpa spridningen av damm, säger Birgitta Lytsy, överläkare på vårdhygien.

Nu görs en fördjupad medicinsk riskanalys av företrädare för vårdhygien tillsammans med Landstingsservice, chefsläkare och representanter för barnsjukhuset.

– Vi har ett möte inbokat på tisdag då vi ska ta ställning till om vidtagna åtgärder räcker eller om vårdavdelningen ska evakueras. En tänkbar lösning är att man gör en rockad och flyttar barnonkologen till en gynavdelning längre från bygget under den tid rivnings- och grävarbete pågår, säger Birgitta Lytsy.

Mer information:
Birgitta Lytsy, chef vårdhygien, 070-695 89 41
Thord Hägg, förvaltningschef Landstingsservice, 070-611 02 13
Britt-Marie Frost, chef för barnonkologen, 070-516 98 93
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.