Följ Akademiska sjukhuset

Fler vårdplatser ska avlasta akuten

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2010 17:11 CEST

Från hösten öppnas en ny medicinsk akutvårdsavdelning med 19 vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Samtidigt skapas fler interimärvårdsplatser och en ny observationsenhet, allt i syfte att avlasta akutmottagningen med målet att patienter maximalt ska behöva vänta fyra timmar på vård. Sjukhuset tillskjuter 8,7 miljoner kronor för omorganisationen som samtidigt innebär en nollvision för utlokalisering av patienter.

– Det känns skönt att vi hittat en lösning som förutom att den förbättrar patientflödet och stärker patientsäkerheten också kan minska behovet att behöva utlokalisera patienter, säger Urban Säfwenberg verksamhetschef för akutsjukvården.

Bakgrunden till omorganisationen är att trycket på de akuta vårdavdelningarna ökat det senaste året vilket har inneburit att akutpatienter tvingats utlokaliseras till avdelningar där de egentligen inte hör hemma. Detta har i sin tur medfört merarbete med rondning för redan pressade läkare som lett till förlängda vårdtider och en försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Den nya akutvårdsavdelningen placeras i vårdpaviljongen, Ing 65. Samtidigt omvandlas den medicinska intagningsavdelningen till observationsenhet med 14 vårdplatser. Och antalet interimärvårdsplatser utökas från två till fem inom akutvårdsavdelningen.

 

Mer information:

Urban Säfwenberg, verksamhetschef akutsjukvården, 0706-112693

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21