Följ Akademiska sjukhuset

Fler nollåttor kan erbjudas IVF på Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2009 15:41 CEST

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset kommer de närmaste två åren att behandla fler ofrivilligt barnlösa från Stockholms med konstgjord befruktning, IVF. Det kan bli resultatet av ett nytt avtal med Stockholms läns landsting. Även Fertilitetscentrum Stockholm och Fertilitetscentrum AB omfattas av upphandlingen som är värt 12 miljoner kronor per år.

Till skillnad från många andra reproduktionscentra har Akademiska sjukhuset ingen kö. Sjukhusets reproduktionscentrum har bland de kortaste väntetiderna i landet och klarar att erbjuda behandling inom vårdgarantin, det vill säga besök inom tre månader och behandling inom ytterligare tre.

- Vi har kapacitet att behandla drygt åtta hundra patienter. Avtalet ger ett tillskott som gör att vi bättre kan utnyttja vår fulla kapacitet. Exakt hur många par det blir vet vi inte i nuläget, säger verksamhetschef Bo Sultan.

Ungefär vart sjunde par berörs av barnlöshet. De vanligaste behandlingarna vid ofrivillig barnlöshet är provrörsbefruktning, insemination och ägg- eller spermiedonation. I vintras invigdes ett nytt IVF-laboratorium på Akademiska, med effektivare renrum, klimatanläggning och övervakningssystem av odlade celler, som gör att kapaciteten kan höjas med cirka 20 procent. Detta i kombination med ett mer noggrant omhändertagande av det befruktade ägget har gett mycket goda resultat.

Avtalet med Stockholms läns landsting medför ingen förändring för infertila par vare sig i Uppsala län eller i övriga sjukvårdsregionen.

Mer information:

Bo Sultan, verksamhetschef kvinnokliniken, 0708-28 15 30

Kjell Wånggren, verksamhetschef Reproduktionscentrum 018-611 57 52

Elisabeth Tysk, presschef, 0706-22 24 21