Följ Akademiska sjukhuset

Fler njursjuka kan transplanteras via njurbytesprogrammet STEP

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 08:00 CET

Tack vare njurbytesprogrammet STEP kan fler svårt njursjuka transplanteras med organ från levande donatorer.

Under oktober har Akademiska sjukhuset deltagit i det andra njurbytet där tre oförenliga par bytt njurar med varandra simultant och där njurarna skickats mellan sjukhusen i Uppsala, Stockholm och Göteborg. Detta inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet STEP (Scandia Transplant Kidney Program) vilket uppmärksammas med anledning av Donationsveckan 4-10 november.

- Alla sex operationer och skyndsam transport av njure gick enligt plan. I samtliga fall mår både donator och njurmottagare bra och är utskrivna från respektive sjukhus, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantationsverksamheten på Akademiska sjukhuset.

För patienter med mycket svår njursvikt med snart förestående dialys eller som redan är i dialys är njurtransplantation ett bättre alternativ. Då behovet av njurar för transplantation hela tiden är större än tillgången utgör levande givare ett betydelsefullt tillskott och utgör cirka 40 procent av njurtransplantationerna i Sverige. Dessutom ger njurtransplantation med njure från levande donator bättre långtidsresultat än med njure från avliden organdonator.

– Ungefär en tredjedel av alla levande donatorer har oförenlig blodgrupp eller vävnadstyp med den njursjuke mottagare som de vill donera till. Detta har tidigare gjort att vi alltför ofta tvingats tacka nej till erbjudandet till donation och den njursjuke har då behövt hänvisas till väntelistan med lång väntan för att få en njure från en avliden organdonator. Detta är kostsamt avseende lidande, tid och resurser och är ett stort problem. Idag står i Sverige över 700 patienter på väntelista för njurtransplantation från avlidna donatorer, säger Amir Sedigh.

Med ett njurbytesprogram kan fler levande givare hjälpa sin närstående även om deras blod- eller vävnadstyp inom det tänkta paret är oförenliga. Ett kontrollerat parat utbyte möjliggör för patienter som har möjlig men oförenlig givare att byta njurar med varandra. Grundbulten i ett njurbytesprogram är en databas och en komplex algoritm som matchar data från oförenliga par för att finna alternativa par som är förenliga.

Världens första njurbytesprogram genomfördes 1991 och den största kedjan av annars oförenliga par genomfördes i USA med över 70 deltagare. Det svenska njurbytesprogrammet startade 2016 och tog i april 2019 nästa steg och blev ett gemensamt program för alla de länder som ingår i Scandiatransplant (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland).

– Visserligen kan man sedan länge övervinna oförenliga blodgrupper med specifik förbehandling av njurmottagren, men för att möjliggöra fler lyckade körningar i ett njurbytesprogram kan de som vill delta där i stället. För de med oförenlig vävnadstyp är njurbytesprogrammet fortfarande det bästa alternativet, framhåller Amir Sedigh.

Scandiatransplant som grundades 1969 är den organisation som möjliggör utbyten av organ mellan länderna i Norden och Estland. Enligt Amir Sedigh innebär samarbetet att poolen av vävnadstyper utökas eftersom länderna tillsammans har cirka 28,2 miljoner invånare.

- Cirka 15 procent av alla njurar som transplanteras inom Scandiatransplant skickas och är särskilt betydelsefullt när det gäller immuniserade patienter med så kallade HLA-antikroppar. Nu finns även STEP som ytterligare bidrar till att möjliggöra transplantation och ta tillvara fler möjliga levande njurdonatorers vilja att kunna hjälpa sin närstående, avrundar han.


FAKTA: Njurbytesprogrammet STEP

  • Startade 2016 och är sedan april 2019 ett gemensamt program för alla de länder som ingår i Scandiatransplant (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland).
  • Programmets övergripande mål är att maximera antalet transplantationer och att prioritera kraftigt immuniserade patienter, det vill säga patienter med höga nivåer av så kallade HLA-antikroppar som har särskilt svårt att hitta en lämplig donator.
  • Utredning av donatorer och mottagare sker på den njursjukes njurmedicinska enhet och övrig handläggning och koordinering sker på respektive transplantationsenhet. 
  • Deltagande i programmet är frivilligt och sker anonymt, det vill säga att inga uppgifter om de deltagande paren delas dem sinsemellan. 
  • Inom programmet har man valt att transportera njuren så de ”ordinarie” paren opereras på det transplantationscenter de tillhör.


För mer information, kontakta:
Amir Sedigh, sektionschef för transplantationsverksamheten på Akademiska sjukhuset, tel: 018-617 43 28, e-post: amir.sedigh@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.