Följ Akademiska sjukhuset

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2015 10:15 CEST

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter, som inte lämpar sig för öppen kirurgi, kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.

– I juni opererades den första patienten med en viss typ av klaffläckage med den kateterburna metoden som kallas MitraClip. Den innebär att vi sätter ihop klaffbladen med en eller flera klämmor (clips) för att minska läckaget och lindra hjärtsvikten. Operationen görs i narkos och är mer skonsam än öppen hjärtkirurgi eftersom den utförs med kateterteknik via ljumsken, säger Fredrik Lennmyr, verksamhetschef för thoraxkirurgi och anestesi.

Ett ökat utbud av operationsmetoder, menar han gynnar patienter vars hjärtsvikt beror på läckage mellan vänster hjärtkammare och förmak. För flertalet patienter har traditionell öppen hjärtkirurgi mycket goda resultat, men för vissa typer av klaffläckage kan det vara aktuellt att lindra symtomen med kateterburen teknik. Metoden kan också vara lämplig för patienter som är för sköra för öppen kirurgi.

I Sverige har ungefär fem procent i åldersgruppen 70-80 hjärtsvikt och en tredjedel har även betydande fel på hjärtklaffarna. De som har problem med läckage har ofta en bakomliggande hjärtsjukdom som kärlkramp eller hjärtsvikt som leder till kontinuerlig försämring av hjärtats pumpförmåga. Öppen hjärtkirurgi med hjärtlungmaskin innebär ett omfattande ingrepp och lämpar sig inte för alla patienter. Bland annat ökar risken för komplikationer och dödlighet med åldern. Den kateterburna metoden går att använda vid läckage på den så kallade mitralisklaffen, men går inte att använda vid förträngning eller infektion i hjärtklaffen.

– En fördel med den här metoden jämfört med öppen kirurgi är snabb återhämtning. Det gör att den kan vara ett alternativ för de allra sköraste patienterna, säger Johan Lugnegård, verksamhetschef för kardiologi.

På Akademiska sjukhuset genomförs cirka 700 öppna hjärtoperationer per år och klaffoperationer är det vanligaste ingreppet. Totalt sett står kateterburna ingrepp för cirka en tiondel av alla klaffoperationer. För att hitta den bästa metoden för varje patient samarbetar thoraxkirurger, hjärtspecialister och experter inom klinisk fysiologi i planering och beslut om operation.


Mer information:
Fredrik Lennmyr, verksamhetschef thoraxkirurgi- och anestesi, 018-611 30 99 eller 070-653 45 69
Johan Lugnegård, verksamhetschef kardiologi, 018-611 98 98 eller 0738-661870

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.