Följ Akademiska sjukhuset

​Fler hivpositiva kvinnor kan föda vaginalt på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2015 09:30 CET

Tack vare tätare samarbete mellan specialister inom infektion, obstetrik och barnmedicin kan fler kvinnor med hiv numera föda vaginalt på Akademiska sjukhuset. Risken att smittan överförs till barnet är under en halv procent, vilket uppmärksammas med anledning av internationella AIDS-dagen 1 december.

– Fram till år 2013 var rekommendationen att hivpositiva kvinnor skulle förlösas med kejsarsnitt, men i dag förordar vi vaginal förlossning till kvinnor som är välbehandlade, vilket är fallet för 95 procent av alla hivpositiva i Sverige. Kvinnorna följs upp noggrant före och efter förlossningen och de nyfödda barnen behandlas med bromsmedicin under fyra veckor, säger Helena Berggren, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset.

Globalt sett är Sverige bäst på att följa upp och behandla de patienter som diagnosticeras med hiv, men det finns fortfarande ett stort mörkertal. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att endast 53 procent av de 37 miljoner som lever med hiv i världen känner till sin smitta. Att fånga upp dessa individer är oerhört viktigt. Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att man kan leva ett normalt liv, och i Sverige är både bromsmediciner och vård kostnadsfria för hivpositiva. Givet detta understryker Helena Berggren att sjukvårdspersonal måste bli ännu duktigare på att tänka på diagnosen, våga fråga patienter om riskbeteende och erbjuda hivtester.

I Sverige upptäcks 4-500 nya fall per år och en trend, här som i övriga världen, är att alltfler unga smittas och i hälften av fallen har man smittats i heterosexuella relationer. Ett stort hinder både för patienter och för sjukvårdspersonal att prata om hiv är stigma. Vidden av detta problem har gjort att WHO har satt upp tre mål till år 2030 där minskning av stigmat kring hiv/AIDS anses lika viktigt som att minska antalet nya hivinfektioner och dödligheten i AIDS.

– I låg- och medelinkomstländer är 40 procent av alla nysmittade i 15-24 årsåldern och i denna grupp är det dubbelt så många kvinnor som män som smittas av hiv. Därför är unga kvinnor en extra viktig grupp att nå ut till med information om vikten av att skydda sig när man har sex, säger Helena Berggren.

Mer information:

Helena Berggren, infektionsläkare, 0764-963673
Gunilla Hallberg, gynekolog, 018-611 57 81
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.