Följ Akademiska sjukhuset

Fler äldre med prostatacancer erbjuds botande behandling

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 08:37 CET

Varje år upptäcks cirka 9 000 nya fall av prostatacancer, den vanligaste cancerformen i Sverige. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män.  En analys från Nationella prostataregistret (NPCR) visar att allt fler män över 70 år med högrisktumörer erbjuds botande behandling, ofta en kombination av hormon- och strålbehandling. 2008 fick mer än en tredjedel av patienterna i 70-75-årsåldern sådan behandling. Fram till i slutet av 1990-talet var detta ovanligt

– En orsak till förändringen är att man numera erbjuder mer individuellt anpassade cancerbehandlingar. Män med högrisktumörer utan spridning till skelettet erbjuds oftare mer omfattande behandling, män med lågrisktumörer mindre, säger docent Ola Bratt i Nationella prostatacancerregistrets styrgrupp. En annan viktig faktor som spelar in är att män lever längre. En sjuttioåring har i dag lika lång återstående livslängd som en 65-åring hade år 1990. Dessutom har behandlingarna blivit effektivare. Nya metoder ökar chansen att bli botad och biverkningarna är färre.

Den vanligaste botande behandlingen vid aggressiv prostatacancer, som ännu inte spritts till skelettet, är en kombination av hormoner och strålbehandling, alternativt operation följd av strålbehandling. Båda metoderna ger förlängd överlevnad enligt i randomiserade studier där patienterna slumpmässigt fördelats i grupper som antingen fått en viss experimentell behandling eller kontrollbehandling.

 Ett ökat antal forskningsprojekt har baserats på uppgifter från nationella prostataregistret.  Ett exempel är PCBaSe, en studiedatabas som samkörts med andra svenska sjukvårdsregister som  patientregistret och dödsorsaksregistret. Den första studien visade att risken för självmord var ökad bland män som fått prostatacancerdiagnos i allmänhet, men inte bland män som diagnostiserats vid en hälsokontroll.

Nationella prostatacancerregistret och PCBaSe förvaltas av Regionalt Onkologiskt Centrum (ROC) som är en fristående enhet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. ROC ansvarar för regional cancerregistrering och bidrar till kvalitetsutvecklingen i cancervården genom att ge ut vårdprogram, administrera regionala och vissa nationella kvalitetsregister och ge stöd till forskningsstudier. Verksamheten finansieras av de sju landsting som ingår Uppsala/ Örebroregionen.

 

Mer information:

Ola Bratt, överläkare, docent och urolog, Helsingborgs lasarett 070-276 32 33

Pär Stattin, överläkare och professor i urologi, Norrlands Universitetssjukhus 073-620 52 51

Mats Lambe, tf verksamhetschef, Regionalt Onkologiskt Centrum/Akademiska sjukhuset,

070-7715655

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21