Följ Akademiska sjukhuset

Färre vårdskador – målet med patientsäkerhetsronder på Akademiska

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 08:43 CEST

Regelbundna patientsäkerhetsronder är ett nytt inslag i arbetet med att förebygga  vårdskador på Akademiska sjukhuset. Första ronden gjordes på kvinno-barndivisionen den 23 januari och nu har satsningen permanentats. Enligt planen ska varje division besökas två gånger per år. Ronden leds av sjukhusdirektör Lennart Persson och chefsläkare tillsammans med berörda chefer och medarbetare.

– Sjukvården är ett högriskområde som kan jämföras med luftfart och kärnkraft. Vi kan bota allt fler sjukdomar och opererar allt fler äldre personer. Syftet med ronderna är att öppet diskutera de risker som finns och hur vårdskador kan förebyggas. Ett konkret resultat av ronderna är att flera divisioner själva har börjat med liknande patientsäkerhetsronder, säger chefsläkare Filippa Nyberg.

Hittills har ronder genomförts på fyra divisioner: kvinno-barn, otm (onkologi/thorax/medicin), neuro- och kirurgdivisionen. Exempel på frågor som tagits upp är utlokaliserade patienter, läkemedelsfel och fallskador.

Bakgrunden till satsningen är den landstingsövergripande enkät om patientsäkerhetskultur som gjordes i fjol bland medarbetare. Här framkom två förbättringsområden på Akademiska: samarbetet mellan enheter och sjukhusledningens stöd patientsäkerhetsfrågor. Från i år finns ronderna med i handlingsplanen och ska ske en gång på våren respektive hösten på samtliga sex divisioner, totalt 12 gånger per år. Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet sker ute på divisionerna och avdelningarna ska själva diskutera vilka enheter man vill stärka samarbetet med.

Inspiration har hämtats från ett framgångsrikt arbete med så kallade executive walk rounds på sjukhus i Massachussets, (USA), bland annat Johns Hopkins Childrens hospital. Där har regelbundna ronder av högsta ledningen lett till en mer öppen kultur att diskutera avvikelser och därmed förbättra säkerheten.

– Med regelbundna besök understryker sjukhusledningen att dessa frågor är prioriterade och att det ska vara högt till tak i diskussionerna, säger Filippa Nyberg.

I Sverige drabbas närmare 100 000 patienter varje år av vårdskador som hade gått att undvika. Enligt en svensk undersökning orsakar skadorna 3 000 dödsfall, men Filippa Nyberg betonar att det är svårt att exakt veta hur många av dessa dödsfall som hade kunnat undvikas.

– Det är viktigt att minska riskerna för skador i vården både för att de medför ett stort och onödigt lidande, men också stora kostnader för samhället: 630 000 extra vårddygn årligen motsvarande en kostnad på cirka 5,7 miljarder kronor, avrundar Filippa Nyberg.