Följ Akademiska sjukhuset

Färre protesinfektioner ger stora besparingar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:13 CEST

Strikta hygienrutiner har kraftigt minskat antalet djupa infektioner efter knä- och höftledsoperationer vid Akademiska sjukhuset. 2008 tillhörde sjukhuset bottenskiktet i nationella kvalitetsregistret. Då hade man tio djupa protesinfektioner per år, jämfört med noll hittills i år. 

– En viktig förklaring är ett systematiskt arbete med hygienrutiner. Vårdhygienenheten har bidragit med utbildning, hygienronder, luftmätningar, råd och information. Dessutom har all vård- och operationspersonal skärpt rutinerna i hela vårdkedjan. Även renoveringen av gamla operationssalar, där man fått nya genomräckningsskåp, har bidragit till den positiva utvecklingen, säger Katarina Lönn, verksamhetschef på ortopeden. 

Infektioner efter proteskirurgi leder till att protesen måste opereras bort och en ny sättas in. Samtidigt påbörjas antibiotikabehandling som ofta pågår under ett halvår. Att infektioner uppstår beror delvis på att man opererar i ett känsligt område som vanligtvis är sterilt och där immunsystemet inte är aktiverat.

 – Åtgärder mot djupa infektioner vid protesoperationer är en viktig patientsäkerhetsfråga som besparar mycket lidande, närmare 70 procent av de drabbade kommer aldrig riktigt igen. Samtidigt innebär satsningarna en stor kostnadsbesparing. Varje infektion i höftleder beräknas kosta i genomsnitt 1,2 miljoner kronor per år om man räknar in vårdtider, antibiotika och kostnaden för en ny protes. Och då är inte kostnader för lång sjukfrånvaro och arbetstidsbortfall inräknat, fortsätter Katarina Lönn. 

Även andra åtgärder har vidtagits för att minska risken för infektioner. Bland annat är man mer noggrann med att skydda patienter som väntar på operation från nyopererade. Personalen är i dag mer vaken på att hitta ny förbättringsområden och nya effektivare arbetssätt. Vidare sker en löpande registrering av protesinfektioner och resultaten rapporteras till all personal som är inblandad i vårdkedjan, allt för att fortsatta på samma positiva spår.

 

Mer information:

Katarina Lönn, verksamhetschef, 018-611 44 83

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21