Följ Akademiska sjukhuset

Färre patienter i Uppsala län drabbas av vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2010 11:47 CET

Landstinget i Uppsala län klarar sig bra i en nationell jämförelse när det gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner, VRI. Drygt var tionde inneliggande patient hade en sådan infektion hösten 2010 jämfört med 12 procent i våras och 11,2 procent hösten 2009. Det visar den nationella punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade måndagen den 20 december.

I mätningen ingår totalt 109 sjukhus, 12 regionsjukhus och 25 länssjukhus i samtliga 21 landsting/sjukvårdsregioner. För första gången mättes även hur vårdpersonalen följer rutiner för hygien och kläder både på sjukhus och vårdcentraler. 

– Det finns goda bevis för att smittspridningen minskar om vårdpersonalen alltid följer hygienrutinerna. Men vi behöver ständigt påminnas om reglerna, att alltid ha kortärmade arbetskläder, desinficera händerna och använda plastförkläden/handskar i kontakt med smittade patienter. En hundraprocentig efterlevnad är ett viktigt kvalitetsmål som är fullt möjligt att uppnå, säger hygienläkare Birgitta Lytsy.

Följsamheten till hygienreglerna var 68 procent på Akademiska sjukhuset och inom primärvården  medan  motsvarande siffra för lasarettet i Enköping var 58 procent. Klädreglerna följdes däremot till 92 procent på Akademiska, 95 procent på lasarettet i Enköping och till 77 procent på vårdcentralerna.

I SKL:s mätning framkommer att vårdrelaterade infektioner är vanligast inom infektion, följt av urologi och kirurgi. Risken är lägst inom inom förlossning och psykiatri.

 – Vi ser nu resultatet av ett ambitiöst arbete för ökad patientsäkerhet och vi ligger bra till jämfört med andra universitetssjukhus. Men det är en bit kvar innan vi når målet att ingen patient ska behöva smittas i vården. Patientsäkerhetsarbetet syftar till att minska patienternas lidande och korta vårdtiderna vilket också innebär effektivare vård, säger tf sjukhusdirektör Björn Ragnarsson.

Resultatet för landstinget i Uppsala län - 10,5 procent - ska jämföras med riksgenomsnittet 9,4 procent. Uppsala hamnar på jämförbar nivå med Stockholm och Region Skåne men något sämre än Västra Götaland med 9,5 procent. 


Mer information:

Björn Ragnarsson, tf sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, 070-528 47 15

Birgitta Lytsy, hygienläkare landstinget i Uppsala län, 070-695 89 41

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21