Följ Akademiska sjukhuset

Elevers idéer kring psykisk hälsa ska tas till vara

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 09:00 CEST

Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset har beviljats tre års projektstöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet, som heter Skolan som arena för psykisk hälsa, syftar till att förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa hos skolelever i Uppsala län. Arbetet sker i samarbete med elever, elevhälsoteam och föreningar som representerar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

- Det unika med projektet är att alla aktörer kring barnet är involverade: elever, elevhälsan, vården och brukarrepresentanter. Resultatet förväntas även bli högre skolnärvaro och bättre skolresultat, säger Sven Ernstsson, sektionschef inom barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa hos skolelever iårskurs 1-9 i två kommuner i Uppsala län: Enköping och Älvkarleby.Totalt medverkar 20 skolor och cirka 6 000 elever. Arbetet sker i samarbete med elever, elevhälsoteam och föreningar som representerar personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

I projektet kommer man att lyfta fram exempel på hur synpunkter från elever kan leda till förbättring av psykisk hälsa i skolan. Elevråden kommer att inbjudas inkomma med initiativ kring temat som sedan presenteras via video på projektets webbplats. Dessutom ingår kompetensutveckling för personal inom elevhälsan samt praktiskt förbättringsarbete med fokus på samverkan mellan skolan och vården.

I Uppsala län har brukarföreningarna Attention i tre kommuner: Uppsala, Enköping och Älvkarleby, föreningen Hjärnkoll samt nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset planerat projektet och kommer att medverka i olika aktiviteter.

Sakkunniga i projektet är rektor Johan Hallberg från Kolsva skolområde i Köping och Robert Palmér från Magelungen Utveckling AB i Stockholm. Johan Hallberg har bedrivit framgångsrikt utvecklingsarbete med elevhälsan och delar sina erfarenheter bland annat på Skolverkets webbplats.Robert Palmér är ansvarig för ett kompetensutvecklingsprogram kring hur man hjälper hemmasittare tillbaka till skolan. Han har nyligen skrivit en bok i ämnet.

För mer information:

Anja Kivimäki, verksamhetsutvecklare inom BUP och projektledare, 070 243 69 86,
e-post: anja.kivimaki@akademiska.se
Sven Ernstsson, sektionschef BUP, 018-611 23 37,
e-post: sven.ernstsson@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.