Följ Akademiska sjukhuset

Elektrisk ström nytt alternativ till canceroperation

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2012 10:59 CET

Tumörer i eller runt levern, lungan eller bukspottskörteln är ofta svåra att operera. Som första center i norra Europa inför nu Akademiska sjukhuset ett nytt sätt att behandla cancerpatienter med elektrisk ström, så kallad IRE (Irreversible Electroporation), när operation eller vanlig ablation inte är ett alternativ.

Tumörablation, att cancerceller bränns bort med hjälp av elektrisk ström eller mikrovågor som leds via nålliknande elektroder, har använts som alternativ till operation under det senaste decenniet, men kan inte användas om det finns risk att skada omkringliggande strukturer.

– Fördelen med den nya metoden IRE är att vi kan komma åt tumörer som sitter nära eller växer in i blodkärl, gallgångar eller andra strukturer som inte får skadas vid en eventuell operation. Dessutom är tekniken träffsäker, med lägre risk att skada frisk vävnad runt tumören. I de fall där man lyckats ta bort hela tumören är resultaten uppmuntrande, säger Anders Nilsson, överläkare på bild- och funktionsmedicinskt centrum.

Den nya metoden är fortfarande i utvecklingsstadiet men används kliniskt, framförallt på patienter med tumörer i eller runt levern. Andra patientgrupper som kan komma i fråga är, enligt Anders Nilsson, personer med tumörer i njuren, lungan eller bukspottkörteln.

Vid ingreppet sticker man in tunna nålar på 1,2 mm genom huden så att de ligger runt tumören. Strömmen leds sedan mellan nålarna och förstör cancercellerna. För att guida elektroderna rätt används ultraljud. Patienten kan ofta gå hem redan efter två-tre dagar.

Med den nya metoden kan även relativt stora tumörer behandlas, men ju mindre förändring, desto större chans att resultatet blir bra. I framtiden hoppas man även kunna behandla personer med centralt placerade levertumörer eller bukspottkörtelcancer, där prognosen är mycket dålig och risken för återfall stor. Anders Nilsson betonar att ett gott samarbete med anestesiologer, onkologer och kirurger är en förutsättning. I flertalet fall handlar det om en kombination av kirurgi, cytostatika och ablation.
 
Fakta: Tumörablation och IRE
Den första ablationen med värme gjordes 1998. De senaste åren har man alltmer gått över till mikrovågsteknik, som ses som en mer träffsäker metod. På Akademiska sjukhuset görs 70-80 sådana behandlingar per år. För närvarande har sjukhuset inga köer för patienter från andra län. Den nya IRE-metoden är f.n. under utprovning och föremål för forskningsstudier.

Mer information:
Anders Nilsson, överläkare/radiolog, 070-561 68 67
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21