Följ Akademiska sjukhuset

Effekten av blodstamcellstransplantation vid MS ska utvärderas på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2017 09:16 CET

Hjärnceller hos en MS-sjuk person odlade i laboratorium.

Multipel skleros (MS) sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom. Sedan 2004 har cirka 150 MS-sjuka i Sverige framgångsrikt behandlats med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation. Nu ska forskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera effekten av denna relativt nya metod tack vare forskningsanslag på 3,8 miljoner kronor från Svenska Läkaresällskapet.

Resultaten av autolog stamcellstransplantation är hittills mycket goda.Cirka två tredjedelar av de 150 MS-patienter som hittills behandlats i Sverige har blivit stabila och klarar sig utan medicinering. Det som saknas är uppföljande studier av effekten samt studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling, säger Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, som sedan flera år arbetat med att utveckla behandlingsmetoden.

På Akademiska bygger man nu upp en verksamhet som under fyra år kontinuerligt kommer att inhämta data om effekt och säkerhet för autolog blodstamcellstransplantation vid MS.


– Syftet är framförallt att få bättre kunskap om vilka patienter som är bäst lämpade för behandlingen och hur effekten är jämfört med alternativa behandlingar, förklarar Joachim Burman.

Cirka tusen personer i Sverige insjuknar varje år i MS, en autoimmun sjukdom som innebär att immunförsvaret löper amok i kroppen och börjar angripa den egna hjärnan. I första stadiet skadas myelinet, ett slags isolering mellan nervbanorna. Detta leder till svagare nervsignaler på grund av läckage från nerverna. I ett senare skede skadas nervbanorna så att inga impulser går fram. Om till exempel nerver som kontrollerar benen drabbas kan man förlora förmågan att gå.

Högdosbehandling med cytostatika i kombination med blodstamcellstransplantation syftar till att nollställa immunförsvaret så att det upphör att skada hjärnan. Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna. Här genomfördes den första transplantationen i Skandinavien 2004. Cirka hälften av alla som hittills erbjudits behandlingen har varit patienter på Akademiska, medan cirka en fjärdedel behandlats i Lund.

Joachim Burman betonar att man alltid måste väga nytta mot risker.

– Idag erbjuds cirka en procent av alla som insjuknar i MS per år autolog stamcellstransplantation. En del patienter med lindrigare sjukdom klarar sig bra med vanlig bromsmedicin och innan man går vidare med blodstamcellstransplantation bör man ha prövat annan behandling med otillfredsställande resultat, säger han och fortsätter:

– De flesta av våra patienter är yngre personer, som inte haft sjukdomen så länge, men som har ett ogynnsamt förlopp med sjukdomsaktivitet trots behandling. Hos äldre patienter med uttalad funktionsnedsättning fungerar behandlingen sämre och riskerna är också större.

Mer information
:
Joachim Burman, överläkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 50 88, e-post: joachim.burman@akademiska.seAkademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.