Följ Akademiska sjukhuset

Duodopa effektivare än väntat mot Parkinson

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2010 08:41 CEST

Parkinsonpatienter som behandlas med Duodopa, levodopa via pump, blir rörligare och får väsentligt bättre livskvalitet än vid vanlig behandling. Det framgår av ettårsresultaten av en patientstudie vid Akademiska sjukhuset med flera centra i Sverige och Norge. Rönen presenterades på en internationell konferens för neurologer i Toronto, Canada, den 14 april.

 – Resultaten visar att patienterna som fått Duodopa blivit signifikant bättre i sina symtom, både snabbt efter insättandet och efter ett års uppföljning, säger Anders Johansson, neurolog på Akademiska sjukhuset och medicine doktor vid Uppsala universitet, som är lokalt ansvarig för den svensk-norska studien.

 – Fördelen med Duodopa är att patienterna får en jämnare tillförsel av läkemedlet och kan leva ett rörligare liv. Man bär pumpen med sig. För yngre patienter kan det innebära att man kan vara yrkesverksam längre. Det är hälsoekonomiska aspekter som bör vägas mot kostnaden på cirka tusen kronor per dag, säger Dag Nyholm, läkare på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet.

 Den hälsoekonomiska studien inleddes 2006 och inkluderar nu ett 70-tal patienter, varav 18 vid Akademiska sjukhuset. Det var här om den första Parkinsonpatienten fick Duodopa, levodopa via pump, in i tunntarmen 1991. Levodopa är ett ämne som omvandlas till dopamin i hjärnan. Parkinsonpatienter har brist på denna signalsubstans, som bland annat styr muskelkontroll. Vanliga symtom är långsam rörlighet och skakningar, men även muskelstelhet och balansrubbing.

I Sverige har ungefär 120 patienter tillgång till behandlingen, framförallt personer som varit sjuka länge och inte längre får bra effekt av läkemedlet levodopa i tablettform. Duodopa innebär att läkemedlet pulvriseras och löses upp i en gel innan det pumpas direkt in i tunntarmen.

 Forskarna bakom den hälsoekonomiska studien har jämfört den kliniska nyttan och livskvaliteten hos en grupp patienter med avancerad Parkinson före och efter att de fått  Duodopa. Patienterna följs upp var sjätte månad under de tre år studien pågår. Förutom livskvalitet studeras i vilken grad man kan arbeta. Likaså behovet av vård, särskilt boende och personlig assistans. För bedömning av symtom har man i första hand använt utvärderingsinstrumentet UPDRS (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale).

 Mer information:

 Dag Nyholm, ST-läkare neurologi (föräldraledig), 018-611 50 34 eller 076-8897551

Anders Johansson, avdelningsläkare neurologi, 018-611 5038

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21