Följ Akademiska sjukhuset

Dödlighet bland psykiskt sjuka kartläggs i ny studie

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2012 08:45 CEST


Personer med psykisk sjukdom har högre dödlighet än friska personer. Förutom högre självmordsbenägenhet och död i våldsamma olyckor dör fler psykisk sjuka i hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner. Men det saknas kunskap om individuella orsaker, något som en ny studie vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet ska kartlägga. Måndagen den 10 september infaller internationella suicidpreventionsdagen, som initierades av Världshälsoorganisationen, WHO, 2003.

– Genom att öka kunskapen om riskfaktorer för tidig död hos personer med psykisk sjukdom hoppas vi kunna utveckla effektivare metoder för bedömning och förebyggande insatser mot exempelvis självmord, säger Maria Holstad Högberg, verksamhetschef för akut- och konsultpsykiatri vid Akademiska sjukhuset.

Drygt hälften av befolkningen drabbas någon gång under livet av psykisk sjukdom, med risk för att dö tidigare än icke psykiskt sjuka. Att fler psykiskt sjuka dör i exempelvis hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar kan ha flera förklaringar, bland annat långvarig stress och mindre hälsosam livsstil. Detta bekräftas av epidemiologiska studier där man jämfört psykiskt sjuka med alla medborgare. I den nya Uppsala-studien är fokus riskfaktorer på individnivå, hur dödligheten skiljer sig mellan personer med olika psykiatriska diagnoser.

Det är känt att självmordsrisken är förhöjd vid diagnoser som egentlig depression, bipolär sjukdom (tidigare benämnd mano-depressiv sjukdom) och psykoser. Men ofta spelar många faktorer in som ålder, kön, diagnos/er, psykologiska faktorer och sociala problem. Inte sällan finns samsjuklighet, att en person har flera sjukdomar, vilket kan öka självmordsrisken. Ett annat känt samband är att psykofarmaka kan leda till övervikt och andra biverkningar.

Den aktuella studien genomförs i samarbete mellan forskare vid institutionen för neurovetenskap och psykiatri vid Uppsala universitet och psykiatriker inom allmänpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Studien baseras på registerdata från det lokala patientregistret vid allmänpsykiatrin i Uppsala och det nationella dödsorsaksregistret. I studien inkluderas patienter som sökt vård inom allmänpsykiatrin i Uppsala 2004-2010.


Mer information:
Maria Holstad Högberg, verksamhetschef akut- och konsultpsykiatri, 018-611 22 11 eller 070-611 23 66
Fotis Papadopoulos, docent och ST-läkare i psykiatri, 073-776 12 92
Mia Ramklint, docent, 018-611 52 33
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21