Följ Akademiska sjukhuset

Diabetesvården på Akademiska får nationellt kvalitetspris

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 10:19 CET

Diabetesvården på Akademiska sjukhuset belönas för sitt systematiska kvalitetsarbete. Det är första gången sjukhuset får det prestigefulla priset som delas ut årligen av Svensk förening för diabetologi i samarbete med Nationella diabetesregistret, NDR.

– Vi är väldigt glada över utmärkelsen som är ett kvitto på att våra ansträngningar för att höja kvaliteten haft effekt. Antalet patienter med typ 1-diabetes ökar för varje år. I fjol vårdades närmare 1 400 patienter på sjukhuset. Sedan vi gick med i diabetesregistrets kvalitetssatsning IQ4 för fyra
år sedan har registreringen ökat och patienterna fått betydligt bättre blodsockerkontroll, säger överläkare Jarl Hellman, kvalitetsansvarig inom diabetesvården för vuxna.

Detta är fjärde gången som Svensk förening för diabetologi delar ut kvalitetspriset i samarbete med Nationella diabetesregistret. Varje år är 10-15 grupper med och tävlar. Den officiella prisutdelningen
sker vid Svensk förening för diabetologis  möte i Helsingborg 9-11 april.

I kvalitetsprojektet har man analyserat styrkor och svagheter, en så kallad SWOT-analys, och därefter föreslagit åtgärder. En bidragande orsak till framstegen är, enligt Jarl Hellman, samarbetet mellan många olika yrkesgrupper: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, psykologer, dietister, sjukgymnaster och kuratorer.

Hösten 2012 etablerades ett center of excellence på Akademiska inom typ 1-diabetes i syfte att främja samarbetet mellan experter inom olika områden. Målet är snabbare utredningar och möjlighet för patienterna att träffa alla behövliga specialister vid samma sjukhusbesök. Samma år utsåg Dagens Medicin Akademiska till landets näst bästa universitetssjukhus för vård av typ 1-diabetes.

Diabetesvården har dessutom varit ett av tre pilotområden inom sjukhusets
satsning på värdebaserad vård, där syftet är att sätta ännu mer fokus på
kvaliteten och mer se till helheten för varje patient, snarare än till de
enskilda åtgärderna, vid diabetes framförallt kontroll av blodsocker- och
blodfettsvärden samt blodtryck.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i kvalitetsarbetet. Alla patienter med typ 1-diabetes ska minst en gång om året fylla i ett formulär, Ta tempen på din diabetes, där de skattar sin livskvalitet i förhållande till hur den hade varit utan sjukdomen. Genom att följa patienterna över tid kan vi lättare ringa in
hur patienterna egentligen mår och vid behov sätta in extra stöd, till exempel tätare återbesök, dagsjukvård och/eller kontakt med kurator eller diabetespsykolog, avrundar Jarl Hellman.

Mer information:

Jarl Hellman, överläkare och kvalitetsansvarig inom diabetesvården för vuxna, 018-611 43 41 eller 0738-682715
Britt-Inger Bergström, diabetessköterska, 018-611 43 68
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21