Följ Akademiska sjukhuset

Demensförening efterlyser ökat anhörigfokus

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2009 08:45 CET

Antalet demenssjuka i Uppsala uppskattas till cirka 3 000 personer. Eftersom sjukdomen i hög grad påverkar de anhöriga uppskattar Uppsala Demensförening att uppemot 10 000 personer berörs. Torsten Tornberg, ordförande i Uppsala Demensförening, anser att servicen i Uppsala kommun är väl utbyggd och betonar att flera former av avlastning finns, bland annat avgiftsfri avlösning, dagverksamhet och växelvård. Men situationen kan förbättras. – Ett ökat anhörigfokus bör spridas i kommunen så att all personal som möter anhöriga har kunskap om deras ofta svåra och utsatta situation. Stödet för anhöriga till dementa med invandrarbakgrund behöver också stärkas, säger Torsten Tornberg. Problemet menar han är att växelvårdsplatserna ofta är insprängda i vanliga äldreboenden, vilket gör att många anhöriga drar sig för denna avlastningsform. Personer som kommer direkt från hemmet och befinner sig i en tidigare fas av demenssjukdom har inget utbyte av att vistas tillsammans med svårt sjuka personer. Växelvården bör omorganiseras så att vårdsplatserna inryms på en speciell avdelning, anser Torsten Tornberg. Psykiatriveckan är en årligt återkommande temavecka om aktuella satsningar på diagnostik, behandling och forskning. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med olika brukarföreningar. Årets tema är psykisk hälsa ur ett livstidsperspektiv. Hela programmet för psykiatriveckan: www.akademiska.se, under evenemang Mer information: Torsten Tornberg, ordförande Uppsala Demensförening, 070-512 64 00 Elisabet Alphonce, projektledare Psykiatriveckan, 018-611 22 30 Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21