Följ Akademiska sjukhuset

Celltransplantation kan bota dövhet

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 08:52 CEST

När Uppsalaforskare för några år sedan fann omogna stamceller i innerörat hos vuxna var det en världssensation. De har också lyckats odla fram hörselnerver av stamceller och mänsklig vävnad från donerade hörselsnäckor - ett genombrott som banar väg för nya sätt att behandla både grav hörselnedsättning och dövhet.

- Vår förhoppning är att celltransplantation på lite sikt ska bli ett verkligt behandlingsalternativ eller komplement till kokleaimplantat som hittills satts in på cirka 1500 patienter i Sverige, säger Helge Rask Andersen, professor i experimentell otologi vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

Närmare en miljon svenskar har handikappande hörselskador. För något år sedan lyckades hans forskargrupp för första gången i världen odla fram hörselnerver från stamceller och mänsklig vävnad från donerade hörselsnäckor.

Med hjälp av bilder tagna med tre minuters intervall via s k "time laps"-mikroskop går det att följa hur hörselnerver utvecklas, hur cellerna, med känselsprötliknande utskott, likt sociala simmande varelser undersöker sin omgivning och spårar upp en partner. Man ser hur nerverna utan direktkontakt signalerar till varandra och som myror i en myrstack hjälps åt att kommunicera och ibland krokar sig fast och bildar nervknutar, så kallade ganglier. Vidare hur nervknippen växer fram till 4 mm långa hörselnerver.

Filmerna är, enligt Rask-Andersen, unika på flera sätt.

- Man har tidigare filmat hjärnnerver, men de är små och korta medan hörselnerver är långa. Man har heller aldrig sett dem så här som sociala varelser, eftersom man aldrig kunnat filma dem så länge. Det ger nya och hisnande perspektiv.

Nästa steg blir att studera hur tillväxten påverkas av elektriska fält. Forskarna vill dels se om elektrisk stimulering kan förmå kvarvarande nervtrådar växa ut hos hörselskadade, dels om nerver kan förmås växa ut igen efter att ha skadats eller utsatts för alkohol och andra gifter. På några års sikt ser Helge Rask Andersen flera nya behandlingsmöjligheter.

- Celltransplantation är en tänkbar väg med tillämpningar även inom andra områden, exempelvis som behandling vid Alzheimers och ALS. Djurstudier i USA har visat att transplanterade nervceller kan växa fast i hörselsnäckan mot sinnescentrum. Behandling med tillväxtfaktorer som stimulerar kroppens egen förmåga att nybilda celler är ett annat spår.

Forskargruppen ingår också som ett av 23 centra i det europeiska forskningsprojektet Nano Ear. Ett av målen är att utveckla nya sätt att distribuera läkemedel som nanopartiklar - pyttesmå molekyler som ytbehandlats med tillväxtfaktorer så att de bara söker upp vissa receptorer på hörselcellerna.

För mer information:

Helge Rask Andersen, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, 018-611 53 03 eller 070-611 02 67, helge.rask-andersen@akademiska.se

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 018-611 96 11 eller 070-622 24 21

Anneli Waara, presschef, Uppsala universitet, 018-471 19 74, 070-425 07 18