Följ Akademiska sjukhuset

Cancervårdens utmaningar debatteras i Uppsala

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2009 09:21 CET

Debatt om cancervårdens möjligheter & utmaningar

Fredagen den 20 mars 09.00 - 13.00

Uppsala Konsert & Kongress, UKK

Program:

09h00 -10h30 Debatt: Hur ska onkologin klara av cancerepidemin?

Moderatorer: Göran Edbom, Umeå universitetssjukhus, och

Gunilla Enblad, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Prognos av framtida cancerbörda: Mats Lambe, ROC i Uppsala

Den danska cancerplanen: Torben Palshof

En nationell cancerstrategi för framtiden: Bengt Westermark,

Ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

ledamot i utredningen bakom nationella cancerplanen

Socialstyrelsens roll och ansvar för cancervården:

Generaldirektör Lars-Erik Holm

10h30 Kaffe

11h00-12h00 Konsekvenser för landstingen:

Göran Stiernstedt, chef för vård & omsorg, SKL

Regionala cancercentra i stället för ROC:

Hans Starkhammar, överläkare Linköpings universitetssjukhus ledamot i utredningen bakom nationella cancerplanen

Blir cancervården bättre för patienterna?

Roger Henriksson, professor i experimentell onkologi, Umeå universitetssjukhus

12h00 Presskonferens, lokal K4 Uppsala Konsert & Kongress

Fakta: Cancersjukdomar & Nationell cancerstrategi

I fjol fick 50000 svenskar en cancerdiagnos. Fram till år 2030 kommer enligt prognosen dubbelt så många som i dag att leva med cancersjukdom. Bland kvinnor förväntas den största ökningen ske av lung- och hudcancer, bland män främst av prostatacancer. Enligt förslagen om en nationell cancerstrategi, som presenterades av Kerstin Wigzell i februari, behövs bland annat ökade satsningar på prevention, förbättrad organisation och samordning av cancervården. Utredningen efterlyser också särskilda insatser för att minska skillnader i vården för olika befolkningsgrupper.

Information:

Gunilla Enblad, professor i onkologi och verksamhetschef onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, 018-611 02 03 eller 0740-204836, gunilla.enblad@akademiska.se

Göran Edbom, verksamhetschef kliniska forskningsenheten i Umeå, 090 - 785 15 76, goran.edbom@vll.se

Elisabeth Tysk, presschef, Akademiska sjukhuset, 018-611 96 11 eller 0706-22 24 21