Följ Akademiska sjukhuset

BuP:s heldygnsvård samlokaliseras med övriga psykiatrin på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2013 09:55 CEST

Nu står det klart att barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård flyttar till psykiatrins nya lokaler på Akademiska sjukhuset. Tidigare fanns planer på att flytta verksamheten till Ulleråkerområdet. Flytten kommer att ske i december eftersom de nuvarande lokalerna ska rivas i januari 2014 för att ge plats åt en ny, större vårdbyggnad på sjukhusets kärnområde.

– Det finns många fördelar med att samlokalisera BuP med övrig psykiatri, bland
annat bättre lokaler, bättre samarbete med vuxenpsykiatrin och den somatiska vården, smidigare flöde mellan öppen och sluten vård samt fortsatt nära samarbete med universitetet. Detta var också
målet när större delen av Uppsalas vuxenpsykiatri samlades till sjukhusområdet
i mars, säger Sven Ernstsson, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatri.

I början av januari rivs barn- och ungdomspsykiatrins nuvarande lokaler på
sjukhusområdet för att ge plats åt en ny större vårdbyggnad som är en del i Framtidens Akademiska, det stora renoverings- och ombyggnadsprojekt som kommer att prägla sjukhuset i många år framöver.
Medan BuP:s heldygnsvård flyttar in i psykiatrins nya lokaler, koncentreras
öppenvården i Uppsala till lokaler i samma fastighet som mottagningen för unga
vuxna på Kungsgatan där inflyttning nu pågår.

Frågan om BuP:s lokalisering har utretts under hösten och nu har en ny lösning alltså hittats. Detta påverkar framförallt äldrepsykiatrin och delar av verksamhetsområde affektiva sjukdomar (tidigare allmänpsykiatri) som får en delvis annan inriktning.

– Vi påskyndar nu en process som redan påbörjats där man går från heldygnsvård till mer öppenvård med mobila team som kan konsultera och behandla i patientens boende. Många patienter med dessa
besvär mår allra bäst av att få den vård de behöver i sin boendemiljö, säger
Åsa Hagberg, chef för psykiatridivisionen.  

Mer information:
Åsa Hagberg, chef psykiatridivisionen, 018-611 20 01
Sven Ernstsson, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri,
018-611 23 37
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21