Följ Akademiska sjukhuset

Beslut om verksamhetsflytt till nya vårdbyggnaden på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2014 09:07 CEST

Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

- En viktig utgångspunkt i planeringen är att skapa så bra flöden som möjligt. Vi är ute efter den lösning som är bäst för patienterna och är mest kostnadseffektiv, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, som leder styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.

Vårdens behov förändras ständigt och den nya byggnaden har därför utformats som en generell vårdbyggnad som går att ställa om från en verksamhet till en annan med ett minimum av dyra och tidskrävande ombyggnader. Vilka verksamheter som hamnar i den nya byggnaden styrs till en del av byggnadstekniska skäl, där det inte finns några alternativ för placeringen av vissa tunga eller vibrationskänsliga apparater.

Hans-Olov Hellström betonar att mycket återstår att avgöra. Men i och med det nya beslutet står det klart att de som kommer att samsas i den nya byggnaden från starten blir onkologi, kirurgisk vård, operationsverksamhet, hematologi, onkologisk endokrinologi, delar av bild- och funktionsmedicin, och delar av medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT (MSI).  Vilka ytterligare verksamheter som eventuellt kan komma att flytta ska utredas.

- Vi har fattat det här delbeslutet för att de berörda redan nu ska kunna börja planera för flytten och utveckla nya arbetssätt för de nya lokalerna. Man ska även komma ihåg att delar av huset ska fungera som evakueringslokaler medan vi bygger om röntgen- och operationsblocket, säger Hans-Olov Hellström.

Hans Hägglund, verksamhetschef för bland annat hematologi, framhåller att flytten blir ett fantastiskt lyft för den hematologiska vården, både för patienterna, anhöriga och personalen.

-Den största fördelen är enpatientrum. Våra patienter genomgår vanligtvis cellgiftsbehandlingar och/eller stamcellstransplantation vilket innebär att de är extremt infektionskänsliga. Nu minskar vi risken för smittspridning och allvarliga infektioner.  Vi får dessutom bättre förutsättningar att erbjuda anhöriga övernattningar.  En annan fördel är att det  blir mer lättjobbat kring patienten.

Han ser även fördelar med att verksamheten kommer närmare cancervården, inte minst när det gäller omhändertagandet av patienter med lymfom, den största patientgruppen inom hematologin. De nya lokalerna ger också ökade möjligheter att utveckla stamcellstransplantationsverksamheten och vården av leukemipatienterna.

Mer information:

Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, som leder styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus, 070-336 66 02
Hans Hägglund, verksamhetschef hematologi, dermatologi, venereologi och reumatologi, 076-721 20 20
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.