Följ Akademiska sjukhuset

Barnspecialister från Akademiska ingår i nationell stödstyrka

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2011 15:12 CET


Som ett av sex landsting har Uppsala sedan årsskiftet ansvar för att bemanna den nationella stödstyrkan med sjukvårdspersonal. Styrkan kallas in när ett stort antal svenskar drabbats av omfattande olyckor eller naturkatastrofer utomlands. I sjukvårdsgruppen ingår två barnläkare och tre barnsjuksköterskor från Akademiska sjukhuset som ska kunna inställa sig inom 12 timmar.

– Min främsta motivation är att få arbeta under mer primitiva förhållanden, utan all den tekniska utrustning och de kommunikationsmöjligheter vi har här hemma. I krissituationer tvingas man improvisera mer, arbeta ännu mer i team och tänka i nya banor, säger barnläkaren Johan Kaarme.

Efter tsunamikatastrofen i Thailand juldagen 2004, då 1 500 svenskar skadades och 543 omkom, fick Sverige en ny organisation för katastrofberedskap. I dag avgör UD om/när speciella insatser krävs vid allvarliga olyckor och större katastrofer utomlands där svenskar är inblandade. Första gången stödstyrkan inkallades var i samband med oroligheterna i Libanon 2006, då svenska medborgare evakuerades. Insatser i Japan har hittills inte varit aktuella.

Stödstyrkan består av 300 personer som alla fått särskild träning. Utöver sjukvårdspersonal ingår personal från Rikspolisstyrelsen som arbetar med säkerhet och identifikation samt personal från Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan som främst arbetar med krisstöd. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, samordnar hjälpen från de olika myndigheterna. Hur många som inkallas avgörs av krisens karaktär och omfattning. Ännu har det inte varit aktuellt att skicka styrkan till Japan men teamet på Akademiska är beredda och taggade att resa iväg.

– Vårt uppdrag blir främst att lokalisera drabbade svenskar på lokala sjukhus, uppsamlingsplatser och läger. Därefter ska vi bedöma skadornas typ, svårighetsgrad och möjligheter till behandling på plats alternativt hemtransport, säger barnsjuksköterskan Pernilla Kleven.

Mer information:
Johan Kaarme, barnläkare, 0707-940941
Pernilla Kleven, barnsjuksköterska, 076-1952318
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21