Följ Akademiska sjukhuset

Barnsjukhuset på Akademiska firar 40 år

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 08:30 CET

För 40 år sedan invigdes byggnaden där barnsjukvården på Akademiska är samlad. Detta firas med ett halvdagssymposium måndagen den 4 november.

Mycket positivt har hänt inom barnsjukvården sedan 1979 då byggnaden för barnsjukhuset invigdes på Akademiska sjukhuset i närvaro av H.M. drottning Silvia. Då samlades merparten av barnsjukvården under ett tak. Detta firas med ett halvdagssymposium måndagen den 4 november.

– Barnsjukvården har gjort fantastiska framsteg både i Sverige och internationellt de senaste 40 åren. Ett exempel är läkemedlet surfactant som öppnar omogna barns lungor och som förändrat vården av extremt underburna barn. Ett annat exempel är den dramatiskt ökade överlevnaden för barn som drabbats av cancer, säger Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.

Under symposiet lyfter man fram den makalösa utvecklingen av svensk och internationell barnsjukvård i föredrag och via ett 30-tal postrar. Dessutom medverkar barnsjukhusets minnesmästare, som var med när det begav sig 1979, med återblickar. Eftermiddagen avslutas med en framtidsspaning om barnsjukvården 2.0.

– Idag kan våra barnkirurger operera barn som väger mindre än 400g och introduktionen av titthålskirurgi har inneburit radikalt mindre smärta för barn och kortare vårdtider. Vi kan också glädjas åt framgångarna med våra nationella vaccinationsprogram som nästan eliminerat sjukdomar som mässling och bakteriell struplocksinflammation, men även effekterna av de senaste årens introduktion av vaccination mot HPV och rotavirus, säger Klas Ekström.

Även inom den medicintekniska utvecklingen menar han att mycket hänt som kommer sjuka barn till del.

– Vi har idag fantastiska möjligheter att undersöka barn med olika bildtekniker som datortomografi och magnetkamera och våra laboratorier ger oss kraftfulla verktyg för att diagnosticera många sjukdomar genom genetiska analyser. Det finns också nya redskap, exempelvis insulinpumpar och vävnadsmätare, som förbättrat blodsockerkontrollen för barn med typ 1-diabetes. Sverige har världens bästa genomsnittliga långtidsblodsockervärden hos barn vilket inger hopp för framtiden, fortsätter Klas Ekström.

Han betonar att barnsjukvården idag sätter det sjuka barnet och dess familj i centrum.

– Det är självklart för oss att barn och föräldrar ska vårdas tillsammans och att barn ska ges egen tid för samtal med vårdpersonalen. Likaså att barn ska få information som de kan förstå och känna sig trygga med. Vår ambition är att fortsätta att utveckla barnsjukvården tillsammans med våra patienter, avrundar Klas Ekström.

För mer information, kontakta:
Klas Ekström, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset,
tel: 018-617 14 90 eller 072-231 48 38,
e-post: klas.ekstrom@akademiska.se


Tid & plats för symposiet

Måndagen den 4 november klockan 13-16
Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset


Medverkande

Tidigare och nuvarande medarbetare, Akademiska barnsjukhusets Unga experter samt framtidsspanarna: professor Mats Målqvist och chefläkaren för digitalisering Erik Sköldenberg. Konferencier är Anna-Lena Holmström tillsammans med våra Unga experter. Ingen föranmälan behövs.


Program

12.00: Posterutställning i foajén

13.00: Välkommen, verksamhetschef Klas Ekström

13.15: Fram(gångs)stegen: Barnsjukvårdens hissnande utveckling under 40 år.
Mentimeterfrågor och föredrag.

14.15: Minnenas Mästare - de första åren: Barbro Ekendahl, Leif Olsen,
Birgitta Borgström, Anders Kreuger och Margareta Dahl

14.45: Kaffe och tårta. Posterutställning med mingel.

15.15: Framtidsspaning - Barnsjukvården 2.0
Mats Målqvist och Erik Sköldenberg

15.55: Avslutning

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.