Följ Akademiska sjukhuset

Barnsjukhuset öppnar återbesöksmottagning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 11:52 CET

Många barn och ungdomar som sökt vård eller vårdats på barnakuten behöver en ny bedömning de närmaste dagarna efter sjukhusbesöket. I början av december öppnades en mottagning för sådana ”halvakuta” patientärenden på Akademiska barnsjukhuset.

– Återbesöksmottagningen är ett led i den pågående processen att förbättra patientflödet på barnakuten. Det handlar både om att korta väntetider och att patienterna ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Mottagningen kommer att bemannas av barnläkareoch patienterna kommer främst att bokas in av personal på barnakuten och akutvårdsavdelningen för barn och ungdomar, säger Johan Kaarme, sektionschef för barnakuten på Akademiska sjukhuset.

Behovet av en mottagning för återbesök har länge varit stort. Utmaningen har varit att  lösgöra personal, lokaler och organisationen för att upprätta en sådan. Verksamheten inrättas nu på försök och ska utvärderas under 2013. Målgruppen är barn och ungdomar i behov av en ny barnspecialistbedömning inom någon dag efter besöket på barnakuten.

– Om försöket faller väl ut kan verksamheten förhoppningsvis knytas närmare den verksamhet som bedrivs på barnspecialistmottagningarna utanför barnsjukhuset, säger Johan Kaarme.Mer information:
Johan Kaarme, sektionschef barnakuten, 070-794 09 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21