Följ Akademiska sjukhuset

Barnpsykiatrin i Uppsala klarar skärpt vårdgaranti

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:03 CET

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Uppsala, lever upp till kraven i den förstärkta vårdgaranti som infördes i februari. 96 procent av dem som söker specialistsjukvård på Akademiska sjukhuset får komma på besök inom 30 dagar. Totalt klarar 18 av landets 21 landsting, regioner och sjukvårdskommuner målet 80 procent och får dela på 107 miljoner kronor.

 – Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda unga i behov specialistsjukvård besök så snabbt. Långa väntetider har länge varit ett problem för barn som drabbas av psykisk sjukdom.

En orsak är att specialistsjukvården ofta är ungas första kontakt med vården. Vi skulle behöva utveckla en första linjens psykiatri även för unga inom exempelvis primärvården säger Agneta Rosling, chef för barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

 En förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatri infördes 1 februari 2009 enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Den innebär att vård ska erbjudas inom 30 dagar i stället för 90 dagar som är kravet i den nationella vårdgarantin. Det som avses är  planerad vård, inte akuta insatser.

 Agneta Rosling betonar att akut sjuka erbjuds besökstid samma dag eller dagen därpå. Med hjälp av öronmärkta statliga medel har man startat ett akutteam som tar hand om de mest brådskande fallen. Patienterna slussas till teamet via telefonrådgivningen som är öppen dygnet runt. En annan förändring som ökat tillgängligheten är satsningen på KBT-baserade självhjälpsprogram via webben.

Kommande två år skärper regeringen kraven ytterligare. Då ska unga inte bara erbjudas bedömning utan också behandling inom 30 dagar. Totalt fördelas 214 miljoner kronor per år till landstingen för att korta väntetiderna.

Mer information:

Agneta Rosling, chef för barn och ungdomspsykiatrin, 018-611 23 37, 070-671 23 37

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21