Följ Akademiska sjukhuset

Barn som far illa i fokus under kinesiskt besök

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 08:39 CET


Utredning av barnmisshandel och barnhälsovård står på dagordningen när en kinesisk delegation besöker Akademiska sjukhuset måndagen den 12 december. I delegationen ingår högre tjänstemän, forskare och rehabiliteringsexperter från hälsoministeriet i den sydkinesiska provinsen Yunnan.

– Yunnan är en stor, relativt fattig provins med cirka 45 miljoner invånare, en region med stora utmaningar när det gäller folkhälsan. Bland annat har man problem med narkotika och prostitution/människohandel och en omfattande hiv-epidemi. Delegationen vill informera sig om hur vi arbetar med utredningar av barnmisshandel, men också om hur barnhälsovården är organiserad. Förhoppningen är att detta kan bli startskott för ett långsiktigt samarbete, säger Gabriel Otterman, barnläkare och medicinskt ansvarig för det nystartade barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset.

Yunnan är en av Kinas relativt underutvecklade provinser, med fler fattiga län än någon annan provins. Dessutom är befolkningen i Yunnanprovinsen sammansatt av många olika etniska grupper. Förutom tobaksindustrin är många sysselsatta inom gruvnäring och turism.

Vid besöket träffar delegationen bland andra Steven Lucas, barnläkare inom länets barnhälsovård och Lena Widing, distriktssköterska på Samariterhemmets barnavårdscentral. Under eftermiddagen besöker delegationen Barnahus och får information om verksamheten av Lars Dahlén, socialtjänsten samt Ulf Johansson och Camilla Clarin från polisen. Barnahus är basen för utredningar där barn misstänks ha utsatts för vålds- och sexualbrott. Verksamheten bygger på en tvärprofessionell samverkan mellan medicinsk expertis, polismyndigheten, socialtjänsterna i länet, åklagarkammaren och den rättsmedicinska avdelningen. Även Miriam Eriksson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (KD) deltar i besöket.

Tid och plats för pressträff:

Måndag 12 december 11.00-12.00
Samariterhemmets barnavårdscentral

Mer information om besöket:

Gabriel Otterman, barnläkare och medicinskt ansvarig för barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset, 070-611 13 95

Marie Blomberg, Barnhälsovården, 018- 611 59 70
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21