Följ Akademiska sjukhuset

Barn på Akademiska ska slippa sövas inför magnetkameraundersökning

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2011 10:12 CEST


Kan barn undersökas med magnetkamera utan narkos? Under hösten introducerar Akademiska barnsjukhuset ett nytt sätt att förbereda barn med strukturerad lek och distraktion. Målet är att betydligt färre barn ska behöva sövas.

– Att undersökas med magnetkamera är inte smärtsamt, men det kan upplevas skrämmande. Vi vill hjälpa barnen att klara av undersökningen utan narkos om det är möjligt, säger Lotta Öijen, avdelningschef på barnonkologen.

På Akademiska görs cirka 240 undersökningar med magnetkamera på barn under narkos varje år. Varje sådan undersökning kostar mellan 7 500 och 8 000 kronor, därtill kommer narkosmedel för närmare 8 000 kronor per undersökning. En forskningsstudie från Lund visar att många barn över tre år, med hjälp av förberedelse och distraktion, kan undersökas i vaket tillstånd. Förutom att barnets välbefinnande och självförtroende stärks slipper man riskerna med narkos.

Satsningen på barnsjukhuset, som introduceras vid en kickoff den 29 september,  är ett led i sjukhusets leanarbete som innebär ökat fokus på vårdplanering och flexibilitet. Man vänder sig till barn i tre till åttaårsåldern som är lätta att distrahera, och det är frivilligt att delta. Den metod som används baseras på ett kvalitetsverktyg som har tagits fram av Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB:s standard) och följer FN:s barnkonvention.

Tillsammans med kallelsen får familjen en broschyr och en sagobok. Instruktioner kommer även att finns på barnwebben. När barnet kommer till vårdavdelningen eller mottagningen för nålsättning (PVK) förbereds barnet på undersökningen med strukturerad lek, bland annat med hjälp av dockor och en realistisk miniatyrmagnetkamera i trä. Under själva undersökningen distraheras barnet av filmer eller talböcker. För att säkerställa att inte bildkvaliteten blir sämre, exempelvis att bilderna blir suddigare, görs en forskningsstudie där man följer ett tjugotal barn.

 
Mer information:

Lotta Öijen, avdelningschef barnonkologen, 0706-110571
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21