Följ Akademiska sjukhuset

Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska får internationellt innovationspris

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 14:49 CET

Barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset är en av fem svenska organisationer som får det internationella priset Quality innovation of the year 2013, ett pris som årligen delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling. Det som belönas är socialpsykiatriska behandlingsteamets mobila arbete i hemmet med ungdomar som har självskadebeteende och deras familjer.

Priset går till företag och organisationer för innovativa, kvalitetshöjande projekt där man arbetat systematiskt med ett identifierat kundbehov. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder. Övriga pristagare är Förskoleteamet Hellanthus, SSK i Uppsala, Volvo Car Customer Service och Volvo Trucks.

Socialpsykiatriska behandlingsteamet arbetar sedan 2009 på ett nytt sätt med mobila team som i hemmen stöttar både föräldrar, syskon och unga personer med självskadebeteende och/eller självmordstankar. Verksamheten, som permanentats, finansieras delvis av berörda kommuner i Uppsala län. Sedan starten har cirka 150 familjer fått behandling och utvärderingarna är positiva.
Just nu pågår en forskningsstudie där man följer upp ungdomarna upp till ett år efter behandlingen.

– Vi tar ett helhetsgrepp om familjerna. Det handlar om att stötta föräldrar som känner förtvivlan och uppgivenhet, när tonåringen är deprimerad, inte går i skolan och kanske har uttryckt att hon/han inte vill leva längre. Men det handlar också om att bryta destruktiva beteenden hos ungdomen själv. Vi hjälper dem att hitta nya sätt att hantera svårigheter och kommunicera sin frustration, säger Lars Gunnar Eriksson, teamchef inom Socialpsykiatriska behandlingsteamet.

Att arbeta mobilt, med hemmet som bas, underlättar för ungdomarna att upprätthålla sina nätverk och fortsätta skolgången.

– Vårt mål är att familjerna ska komma ur en ond cirkel och fungera igen, att föräldrar och barn ska hitta nya sätt att kommunicera och lösa problem. Ett annat viktigt mål är att undvika placering i familjehem eller behandlingshem långt hemifrån vilket både är kostsamt och riskerar att göra problemen mer långvariga, i värsta fall kroniska, säger Lars Gunnar Eriksson.

Bildtext: På bilden syns från vänster Sven Ernstsson, verksamhetschef BuP, och Sven-Gunnar Eriksson, teamchef inom socialpsykiatriska behandlingsteamet under prisutdelningen den 20 januari.


Mer information:
Lars Gunnar Eriksson, teamchef inom socialpsykiatriska behandlingsteamet, BuP, 018-6112207
eller 0731-502610
Sven Ernstsson, verksamhetschef BuP, 070-076-724 85 01
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21