Följ Akademiska sjukhuset

Barn från tidigare förhållanden påverkar lesbiska pars relation vid spermiedonation

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2011 09:02 CEST

Hur påverkas lesbiska parrelationer i samband med spermiedonationsbehandling och vilka faktorer styr nybildning av blodkärl under graviditet? Det är några frågor som lyfts fram i forskningsprojekt som belönas av Födelsefonden vid Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 25 maj får tre forskare motta stipendier på 25 000 kronor vardera.


– Det känns fantastiskt att kunna belöna forskning som kan göra väsentlig skillnad i vården. I år hade vi 14 mycket kompetenta forskare bland de sökande, säger Uwe Ewald, verksamhetschef för neonatalvården.

Sedan 2005 är det tillåtet för samkönade par i stadiga relationer att genomgå IVF-behandling med donerad sperma. Catrin Borneskog har i sin avhandling undersökt om det finns psykosociala skillnader mellan lesbiska och heterosexuella par när de startar en donationsbehandling. Enligt de preliminära resultaten påverkas relationen om någon av kvinnorna har barn från tidigare relationer.


– Tidigare har det saknats studier på området. Jag hoppas att resultaten förbättrar förståelsen för hur samkönade pars förhållanden, familjebildning och föräldraskap påverkas och vilka psykosociala utmaningar de står inför vid spermiedonationsbehandlingar, säger Catrin Borneskog.

Födelsefonden är en insamlingsstiftelse, som bildades 1982, då med namnet Perinatalmedicinska Forskningsfonden. Fonden gör det möjligt för anhöriga, patienter eller föräldrar till nyfödda barn att via gåvor stödja forskning som berör graviditet, förlossning och barnets första tid efter födelsen. Stipendierna delas ut vid en ceremoni på sjukhuset

 

Kort beskrivning av de tre stipendiaterna:

Catrin Borneskog: Lesbiska relationer. En studie av relationer i lesbiska parrelationer i samband med spermiedonationsbehandling.

Maria Palm: Oxidativ stress, inflammation och kärlnybildning under normal graviditet och förlossning.
Mats Målqvist: Using evidens-based advocacy to improve infant and young child feeding, health and survival inIndia.

 

Läs mer: www.fodelsefonden.se

Mer information:

Uwe Ewald, verksamhetschef neonatalvården, 070-583 87 50
Catrin Borneskog, 070-320 66 82
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21