Följ Akademiska sjukhuset

Apotekare i akutsjukvården minskar återbesök

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2009 08:29 CEST

Äldre patienter som fått professionell läkemedelsgenomgång av apotekare inom akutsjukvården gör hälften så många återbesök akut jämfört med en kontrollgrupp. Det visar den hittills största studien på patienter över 80 år som gjorts vid Akademiska sjukhuset. Resultaten publiceras i Archives of Internal Medicine.

- Det mest slående resultatet är att sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel minskade med hela 80 procent, säger Ulrika Gillespie, doktorand vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, och anställd av Apoteket Farmaci.

I studien, som pågick åren 2005 - 2006, ingick 400 patienter över 80 år. Hälften fick träffa en apotekare vid ankomsten, under vårdtiden och vid utskrivningen. Apotekaren arbetade integrerat i vårdteamet bland annat med att ta fram en korrekt läkemedelslista, göra läkemedelsgenomgångar och delta i ronderna.

En uppföljning ett år efter utskrivningen visar att gruppen som fått läkemedelsgenomgångar stod för 16 procent färre akutbesök och återinläggningar än kontrollgruppen. Ett annat fynd var att nästan varannan patient hade något fel i läkemedelslistorna på sjukhuset. Felen uppstod oftast vid övergångarna, när patienterna skrevs in eller ut från sjukhuset. Det kan, enligt Ulrika Gillespie, leda till att patienterna missar viktig behandling eller får något läkemedel som de egentligen inte skulle ha.

Äldre över 80 år utgör fem procent av befolkningen, samtidigt som patientgruppen står för en femtedel av den totala läkemedelsanvändningen. I de åldrarna har organfunktioner börjat svikta. Problem med biverkningar och att läkemedel inte passar ihop är mycket vanliga. Studier visar att upp till 30 procent av alla sjukhusinläggningar har sådana orsaker, inklusive underbehandling.

Läkemedelsgenomgångar står högt på den politiska agendan. Regeringen har aviserat att en del av stimulansbidragen för att utveckla vården och omsorgen om äldre - totalt 1,35 miljarder kronor under 2009 - ska gå till just läkemedelsgenomgångar. Studien på Akademiska sjukhuset finansierades av läkemedelsenheten inom Landstinget i Uppsala län.

Ulrika Gillespie betonar att problemen med äldres läkemedelsbehandling är komplexa.

- Apotekarnas bidrag med speciellt fokus på alla läkemedel som patienten använder är viktigt för att skapa en helhet. Alla, framförallt patienterna, vinner på kompetenssamverkan, avrundar hon.

Fakta: Apotekare på sjukhus

I engelskspråkiga länder är det vanligt med apotekare anställda inom sjukvården. Inom EU råder stora variationer. I Sverige är apotekarna roll inom sjukvården nyare. Här arbetar ett sextiotal apotekare på sjukhus, varav ett tiotal på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Även Jönköping, Skåne och Dalarna har satsat på kliniska apotekare. Flertalet kliniskt verksamma apotekarna är i dag anställda av Apoteket Farmaci, ett dotterbolag till Apoteket AB.

Den specialiserade utbildningen till klinisk apotekare finns vid Uppsala universitet.

Mer information:

Ulrika Gillespie, 0739- 059263, Ulrika.Gillespie@farmbio.uu.se

Claes Mörlin, överläkare Akademiska sjukhuset, 018-611 22 79

Astrid Forsström, läkemedelschef Akademiska sjukhuset, 018-611 98 08

Agneta Eklund, chef för läkemedelsenheten inom Landstinget i Uppsala län, 018-611 61 78

Elisabeth Tysk, presschef, 018 - 611 96 11, 0706 - 22 24 21