Följ Akademiska sjukhuset

Antibiotikaresistens - den tysta pandemin

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2009 08:45 CEST

Spridningen av multiresistenta bakterier ökar på sjukhus, i samhället och i samband med resor. Enligt många experter är utvecklingen lika allvarlig, om än inte lika snabb, som för hiv och pandemier. Om 10-20 år riskerar vi att stå utan effektiv bot mot infektioner som det senaste seklet kunnat behandlas effektivt med antibiotika. Spädbarn och äldre multisjuka är några utsatta grupper. För att spegla utmaningarna arrangerar Akademiska sjukhuset ett seminarium.

Tid: Torsdagen 8 oktober, 09.00-12.00

Lokal: Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, Ing 50

PROGRAM

09.00 Inledning

Birgitta Lytsy, chef för vårdhygiensektionen, Akademiska sjukhuset 

09.10 Utbrott på Akademiska - vikten av god vårdhygien och ett aktivt smittskyddsarbete

Björn Ragnarsson, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset

09.30 Sjukhuset som smittkälla, om balansgången mellan livräddande insatser/antibiotika och ökad resistens

Björn Olsén, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet

10.00 Paus

10.15 En framtid utan antibiotika? Hur akut är behovet av nya läkemedel och hur ligger Sverige till internationellt när det gäller antibiotikaresistens?

Otto Cars, professor och ordförande i Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

10.40 Uppsala - nationell modell för förebyggande insatser?

Staffan Sylvan, chef för Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län, om Stramas verksamhet i c-län, hur man fyra år i rad lyckats minska antibiotikaanvändningen.

11.00 Vad visar aktuell forskning?

Moderator: Birgitta Lytsy, chef för vårdhygiensektionen

Thomas Grenholm Tängdén: Smittspridning i samband med resande

Åsa Melhus, överläkare och forskare och Gustaf Starlander, doktorand: Smittspridning till människor och miljöer

11.30 Diskussion/frågestund

Anmälan senast 25 september till:

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset

018-611 96 11 eller 070-622 24 21