Följ Akademiska sjukhuset

Ambulanshelikoptern visas på Flygets dag 25 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

Ambulanshelikoptern bemannas av team med läkare och sjuksköterskor specialistutbildade inom narkos- och intensivvårdsläkare samt flygmedicin.

Lördagen den 25 augusti arrangerar Försvarsmakten Flygets dag på Ärna med
olika evenemang både i luften och på marken. Akademiska sjukhuset är på plats med sin ambulanshelikopter som är med i flyguppvisningar och visas för allmänheten.

– Det förväntas komma cirka 150 000 besökare till Ärna denna dag, så det är ett bra tillfälle för oss att berätta om helikoptern och luftburen intensivvård vid Akademiska sjukhuset, en verksamhet som i år firar 25 årsjubileum, säger sektionschef Per Bondegård.

Akademiska sjukhusets ambulanshelikopter har sin bas på Ärna och flyger dygnet runt, året runt. Efter larm är helikoptern i luften inom fem minuter dagtid och 30 minuter på natten, alltid med fullt team ombord. Vid akuta transporter landar helikoptern oftast på sjukhusets helikopterplatta.

– Tack vare vår helikopter kan vi snabbt vara på plats även på otillgängliga eller avlägsna platser. Akademiska är det sjukhus i Sverige som behandlar flest patienter från andra landsting under färden till sjukhus. Vid behov kan vi även använda flygplan eller ambulans för att lösa uppdraget, berättar Per Bondegård.

Ambulanshelikoptern kan liknas vid en flygande intensivvårdsplats och bemannas av team med läkare och sjuksköterskor specialistutbildade inom narkos- och intensivvårdsläkare samt flygmedicin. Vid transporter av för tidigt födda eller nyfödda barn används en modern, flyggodkänd intensivvårdskuvös. På dessa uppdrag ansvarar neonatolog och neonatalsjuksköterska för vården. Vid behov kompletteras vårdteamen med specialkompetens, exempelvis barnmorska eller ECMO-team.


FAKTA: Luftburen intensivvård på Akademiska sjukhuset (LIV)

  • 1993 blev LIV ett eget verksamhetsområde inom Akademiska sjukhuset
  • De första åren efter starten befann sig medicinsk personal på sjukhuset och hämtades upp på sjukhusets helikopterplatta vid larm.
  • 2007 flyttades ambulanshelikoptern från tälthangaren vid Viktoria Brandstation till nybyggda lokaler med permanent hangar på Ärna. Detta möjliggjorde att besättningen kan vara på plats dygnet runt och att man i dag kan vara på i luften snabbt.
  • 2008 fick luftburen intensivvård förtroendet att hämta svenska soldater som skadats utomlands. Samarbetet med Försvarsmakten pågick fram till 2014. Totalt hämtade man hem 16 soldater från Afghanistan, alla inom 36 timmar från larm. För detta ändamål knöts ett jetflygplan till transportresurserna och det var början på verksamhetens ökande volym av flygplanstransporter.
  • 2014 togs en egenutvecklad intensivvårdsbår i bruk. Den möjliggör sömlös förflyttning av patient mellan helikopter, ambulans och flygplan utan att behöva göra uppehåll i behandlingen.
  • Sedan maj 2017 är helikoptern utrustad med blodprodukter för att snabbt kunna ges till svårt skadade patienter direkt på olycksplatsen.
  • För ett par år sedan anslöt sig Region Uppsala till kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA), där även landstingen i Dalarna, Värmland och Västra götalandsregionen ingår. Det innebär att förbundet på sikt kommer att överta ambulanshelikopterverksamheten. Ett syfte med samarbetet är att inköp och insatser över regiongränser kan samordnas.


Mer information:

Per Bondegård, sektionschef luftburen intensivvård, Akademiska sjukhuset, tel:070-325 85 85, e-post: per.bondegard@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.