Följ Akademiska sjukhuset

Allt fler patienter skrivs ut på distans från Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 09:42 CET

Vårdplanering mellan Akademiska sjukhuset och länets kommuner görs allt oftare via videolänk. Förra året gjordes drygt 400 utskrivningssamtal på distans jämfört med 13 år 2007.  Akademiska är därmed bäst bland landets sjukhus på att utnyttja denna teknik vid utskrivning av färdigbehandlade patienter.

– Den största fördelen är att äldre anhöriga och handläggare på kommunerna slipper resa till sjukhuset, det spar både tid och är positivt ur miljösynpunkt. Dessutom är det lättare att hitta tider som passar båda parter. Tekniken kan också bidra till att patienter kan skrivas ut snabbare, säger Ingrid Martinsson, ansvarig för nätverket Vårdplanering via videokonferens.

Vårdplaneringsmöten via videolänk görs i dag med sju kommuner i länet: Enköping, Heby, Håbo, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Mötena tar oftast inte mer än en timme vilket är lite jämfört med tiden det tar att transportera sig till och från sjukhuset samt hitta parkering. Beräkningar på Akademiska visar dessutom att varje möte som görs via videolänk spar ungefär 20 kilo koldioxid.

– Startskottet gick 2007 i samband med att Heby kom att tillhöra vårt landsting och önskade utföra vårdplaneringarna med hjälp av videokonferens. Vi ingick även i EU-projektet Health optimum 2008 där syftet var att påskynda utvecklingen av videokonferenser/telemedicin inom sjukvården, fortsätter Ingrid Martinsson.

Till en början användes tekniken inom akut- och rehabiliteringsdivisionen, men i dag är den spridd på hela sjukhuset. Sex videovagnar är placerade ute på divisionerna; tre på kirurg och onkologidivisionen, två på medicin- och thoraxdivisionen och en på neurodivisionen. Vagnarna bokas via intranätet och personalen kan få support med exempelvis uppkoppling av tekniskt kunniga inom nätverket Vårdplanering via videokonferens.
 
Att videokonferenstekniken används mer hänger delvis samman med att man tydliggjort att utrustningen tillhör hela sjukhuset. Det har s.a.s. blivit lättare för verksamheter i en division att vid behov låna en videovagn från en annan division. Den mobila utrustningen kan även utnyttjas av annan personal på sjukhuset, exempelvis i utbildningar och som alternativ till fysiska möten med remittenter i andra landsting och regioner. Den kan även användas för att ronda patienter på distans och i forskningsprojekt som involverar personer i flera länder.

Vid ett utskrivningsmöte deltar förutom patienten, en sjuksköterska och eventuellt en nära anhörig. I vissa fall är även läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast närvarande. Från kommunerna är det oftast biståndshandläggare, distriktsläkare, sjuksköterska och arbetsterapeut som kopplar upp sig via videolänk, ibland även anhöriga som har svårt att förflytta sig.

Mer information:
Ingrid Martinsson, ansvarig för nätverket vårdplanering via videokonferens, 070-611 35 27
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21