Följ Akademiska sjukhuset

Allt fler patienter får hjälp med rökstopp

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2011 10:34 CEST

– Vi erbjuder patienterna hjälp att sluta röka, det handlar inte om tvång. Många slutar  spontant när vi förklarar riskerna. Inför större kirurgiska ingrepp är man mottaglig för hälsoargument. För personer som funderat på att sluta ger argument som bättre sårläkning etcetera ytterligare motivation, säger Maria Holmgren, ortoped och drivande i projektet.

Akademiska är ett av ett 60-tal sjukhus i landet som erbjuder rökstopp och deltar i kampanjen ”En rökfri operation” som initierats av SKL, patientförsäkringen LÖF och Svensk ortopedisk förening. Verksamhetschef Katarina Lönn uppskattar att en tiondel av alla som opereras planerat inom ortopeden varje år, drygt 150 patienter är rökare och dessa erbjuds rökavvänjning. För patienten handlar det om att göra ett uppehåll under 8-12 veckor.

Även om rökningen gått ner i befolkningen ökar cigarettkonsumtionen bland unga flickor. Hälsovinsterna med rökstopp har lyfts fram i flera studier. Tobaksrök innehåller nästan 5 000 kemiska ämnen, exempelvis nikotin, ammoniak, koldioxid, kväveoxid och fria radikaler. Minskad syresättning hos rökare påverkar ärrbildning och kärlnybildning negativt. Sårläkningen försvåras och återhämtningen efter exempelvis höft- och knäledsoperationer förlängs. Vissa kirurgiska ingrepp, exempelvis bentransplantationer, plastik- och kärlkirurgi, utförs inte längre på rökare, på grund av de ökade riskerna. På Akademiska finns av samma anledning krav på rökstopp inför större fotoperationer och ingrepp där ben ska läka mot ben.

Tack vare samarbete mellan ortopeden på Akademiska och primärvården framgår det numera tydligt av remissen till operation om en patient är rökare.

– Redan vid första samtalet på mottagningen informeras patienten om rökavvänjningsprogrammet och tillfrågas om det är okej att han/hon blir uppringd av rökavvänjningsenheten. Ytterst få tackar nej. Sedan finns möjlighet att få fortsatt stödsamtal per telefon eller träffas i grupp totalt sju gånger. Det är lika många i båda grupperna. Vi skickar allt fler till rökavvänjningsenheten,  just nu cirka fem patienter per månad, säger Maria Holmgren.


Mer information:
Maria Holmgren, ortoped, 070-276 51 74
Katarina Lönn, verksamhetschef ortopedi, 018-611 44 39
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21