Följ Akademiska sjukhuset

Allt fler barn med ätovilja behandlas på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2015 10:45 CET

Ätsvårigheter hos barn är tema för FBH-dagen den 6 november, en temadag som arrangeras årligen av Folke Bernadotte Regionhabilitering vid Akademiska barnsjukhuset. Här utreds och behandlas barn från hela landet. Via Matlaget får familjen ett helhetsgrepp och stöd samtidigt som barnet erbjuds träning.

– Vi har sett en ökning av barn med ätovilja sedan mitten på 90-talet, med en markant stegring de senaste åren. Den här gruppen barn med familjer har behov av tidiga insatser och kontinuerligt stöd för att utvecklas och må bra, säger Eva Nordahl Sandberg, logoped på Folke Bernadotte regionhabilitering.

På Folke Bernadotte Regionhabilitering utreds mellan 40 och 50 barn i åldern 0-18 år för ätsvårigheter varje år. Flertalet barn är i förskoleåldern och utreds under avgränsade intensiva perioder om en till två veckor åt gången. Ungefär hälften följs upp och får vidare behandling.

– Barn med ätovilja har motoriska förutsättningar att äta mer än de gör. Ofta har de en normal utveckling förutom när det gäller ätandet. De äter för lite för att kunna utvecklas och må bra. Mer än hälften av barnen har en gastrostomi eller nässond som de får sin huvudsakliga näring genom, förklarar logopeden Eva Nordahl Sandberg.

I Matlaget arbetar ett team med olika specialister; arbetsterapeut, barnneurolog, dietist, logoped, psykolog, specialpedagog, uroterapeutsjuksköterska och sjukgymnast. Föräldrarna och andra i barnets omgivningfår stöttning i hur de ska hjälpa barnet närma sig mat samtidigt som barnet får sensorisk behandling och möjlighet att närma sig mat i kravlösa situationer.

På senare år har teamet även börjat använda en amerikansk behandlingsmetod, Sequential Oral Sensory approach to feeding(SOS), som ett komplement till den modell teamet arbetet med i många år. SOS har nått stora framgångar inom behandling av ätsvårigheter. Sensorik handlar om hur vår kropp tar emot och tolkar intryck från både omgivningen och inifrån sig själv, till exempel hur man vet att något smakar salt, hur ett mjukisdjur känns att ta i och hur man tolkar att det mullrar i magen.

– Barnet får närma sig mat genom lek där man tränar både på att dämpa intryck och öva upp ätmotoriken. En anpassning av metoden har visat sig speciellt effektiv för barn som uppnått skolåldern och för barn med autismspektrumstörning, säger Eva Nordahl Sandberg.

Se program nedan!


Mer information:
Eva Nordahl Sandberg, logoped, 018-611 16 48
Katarina Källman, avdelningschef barnspecialistmottagningarna, 018-611 02 51

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.