Följ Akademiska sjukhuset

Allt färre nyfödda får hembesök

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2011 14:31 CEST

Andelen nyblivna föräldrar i Uppsala län som får hembesök av sjuksköterska från barnhälsovården under barnets första levnadsår fortsätter att minska. Och variationen är stor. I vissa länsdelar får endast fem procent av barnen besök, i andra 90 procent. Det framgår av årsrapporten för barnhälsovården i länet för 2010.

– Att så få nyfödda får hembesök är en olycklig trend som behöver brytas. Vi har långt kvar för att nå målet, att 85 procent ska få besök inom en månad efter förlossningen, även om det tidiga hembesöket har ökat något jämfört med förra året. Hembesök är ett bra tillfälle att stärka föräldrarna i den nya rollen och samtala om t ex amning, samtidigt som det ger en möjlighet att lära känna varandra, säger Margareta Magnusson, avdelningschef på Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska sjukhuset.

Av resultaten framgår vidare att amningen minskar, inte bara i Uppsala län utan nationellt. WHO rekommenderar att barn ammas utan att ge annan kost  upp till sex månaders ålder eftersom bröstmjölk anses ha goda skyddseffekter. 2003 ammade nästan 90 procent av kvinnorna i Uppsala sina barn helt eller delvis vid fyra månaders ålder, jämfört med 80 procent idag. Vid sex månaders ålder ammas numera endast 70 procent av barnen i länet. Att stötta mammor att fortsätta amma blir därför, enligt Margareta Magnusson, en viktig uppgift för bvc-personalen.

När det gäller barnvaccinationer är täckningen god. 94 procent av barnen har vaccinerats med trippelvaccin vid 18 månaders ålder mot mässling, påssjuka och röda hund. Men Margareta Magnusson oroas av att det fortfarande florerar falsk information om biverkningar.

– Det finns inga vetenskapliga studier som visar ett samband mellan mässlingvaccin och autism som felaktigt påstods efter en brittisk studie på 1990-talet. Vi kan också se att mässling är tillbaka i Europa. I södra Frankrike har tusentals personer insjuknat sedan i höstas och många, inte minst, barn, behövt sjukhusvård.

Årsrapporten baseras framförallt på data från barnhälsovårdens statistik- och informationsdatabas Basta, som etablerades 1995.

Mer information:
Margareta Magnusson, avdelningschef, Barnhälsovårdens länsavdelning, Akademiska sjukhuset, 611 59 66

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdens länsavdelning, Akademiska sjukhuset, 611 59 77

Thomas Wallby, samordnande sjuksköterska, Barnhälsovårdens länsavdelning, Akademiska sjukhuset, 611 59 78

Margareta Parkstam, verksamhetschef för barnspecialistmottagningar inom primärvården, 070-520 85 25
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21
Bifogade filer

PDF-dokument