Följ Akademiska sjukhuset

Allt färre barn med krokig rygg stelopereras

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2011 14:55 CEST

Medfödd missbildning, cp-skada och ryggmärgsbråck är några orsaker till att barns ryggar, höfter och ben växer snett. Successiv benförlängning har blivit en allt vanligare operationsmetod som lett till att färre steloperas. Den 27 oktober samlas för första gången ett 90-tal personer från sjukvårdsregionen och övriga landet i Uppsala.

– Under senare år har nya metoder utvecklats för små barn med krokiga ryggar där man styr tillväxten av ryggen utan att stellägga den. På så vis kan bröstkorgen och lungorna växa till. Annars ökar risken för kraftigt försämrad lungkapacitet och svårigheter att andas, säger Håkan Jonsson, ryggkirurg och ansvarig för konferensen.

Fram till början av 1990-talet var det vanligare att barn med sned rygg fick korsett, gipsades eller stelopererades. En operationsmetod som blivit allt vanligare innebär att man stadgar upp ryggen eller bröstkorgen med titanstag som med jämna mellanrum förlängs. Genom att ryggen stadgas upp kan barnet fortsätta växa. Under regionkonferensen presenteras olika operationsmetoder som används för att hjälpa barn med deformerade ryggar och ben.

På Akademiska sjukhuset opereras närmare 200 patienter årligen för olika skelettdeformiteter. 70 av dessa har skolioser eller andra ryggdeformiteter.

– Många barn med sneda ryggar har också en deformerad bröstkorg och riskerar att få försämrad lungkapacitet och svårigheter att andas om de inte opereras rätt. På Akademiska sjukhuset behandlas mellan tio och tjugo barn per år med den typen av problem. Vissa saknar revben, hos andra är revbenen sammanväxta på en sida, säger Håkan Jonsson.

Han betonar samtidigt att krokiga ryggar bara är ett av flera problem.

För att se helheten behövs multidisciplinär kompetens runt barnen, att flera specialister bedömer behov av vård och psykosocialt stöd så att barnen kan leva ett gott liv.
I vårdkedjan ingår många olika specialister, exempelvis ortopeder, kirurger, hjärtläkare, barnläkare, neurokirurger, röntgenläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister. Ofta måste barnen opereras 8-10 gånger under sin uppväxt, fortsätter Håkan Jonsson.

Korta fakta: Regionkonferens i Uppsala 27 oktober:
Temat är skolioser och andra rygg- och extremitetsdeformiteter. Konferensen samlar vårdteam som arbetar med barn vars ryggar, höfter och ben växer snett. Dessa barn har ofta har många handikapp. Förutom barnortopeder, barnneurologer och barnläkare deltar sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom barnhabilitering. Ett viktigt syfte med konferensen är nätverksbyggande.

Mer information:

Håkan Jonsson, ryggkirurg, 018-611 94 14
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21