Följ Akademiska sjukhuset

Akutverksamheten på Akademiska delas

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2011 15:31 CEST

Akutsjukvården på Akademiska sjukhuset ska enligt ett förslag delas och två nya verksamhetsområden skapas: akutmottagningen och internmedicin. Motivet för omorganisationen är att förbättra omhändertagandet av akut sjuka patienter, bland annat genom kortare väntetider, men också att förbättra arbetsmiljön för läkare och annan vårdpersonal.

Enligt förslaget ska akutmottagningen flyttas till diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen och internmedicin till onkologi- thorax- och medicindivisionen. Avsikten är att den nya organisationen ska träda i kraft under hösten.

– Främsta syftet med delningen av akutsjukvården är att förbättra omhändertagandet av akut sjuka patienter som kommer till Akademiska. För detta är sjukhuset i stort behov av både en välfungerande internmedicinsk verksamhet och en välfungerande akutmottagning. Detta gagnas av att samma verksamhet inte samtidigt ansvarar för vården av internmedicinskt sjuka patienter och driften av den stora akutmottagningen, som ju har ett helt annat uppdrag som rör även andra specialiteter än internmedicin, säger Martin Engström, chef för onkologi- thorax-medicindivisionen.

En intern utredning har visat att ansvaret för patienter med medicinska problem, inte minst äldre med många olika sjukdomar, tidigare har varit oklart. Detta har till och från orsakat överbeläggningar inom akutsjukvården och gjort att patienter blivit utlokaliserade på ”fel” vårdavdelningar.

– Vi räknar med att den nya organisationen förenklar utvecklingen av arbetsformerna både inom internmedicin och akutmottagningen och på så vis även förbättrar tillgänglighet och vårdkvalitet. Samtidigt räknar vi med att arbetsmiljön för berörda läkare och annan vårdpersonal blir bättre, fortsätter Martin Engström.

Parallellt med omorganisationen av akutsjukvården pågår en process som syftar till att avveckla akut- och rehabiliteringsdivisionen. Detta innebär att antalet divisioner minskar från sju till sex. Exakt hur verksamhetsområden ska fördelas inom sjukhusets kvarvarande divisioner utreds i 13 projektgrupper. Ett slutgiltigt beslut tas den 8 september.  

Mer information:
Martin Engström, chef för onkologi- thorax-medicindivisionen, 070-611 01 83

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21