Följ Akademiska sjukhuset

Akutteam ska möta patienterna direkt på Akademiska

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2018 08:30 CET

Efter årsskiftet ska team med akutläkare, sjuksköterska och undersköterska arbeta klinikobundet på akutmottagningen måndag till torsdag då trycket är som störst..

Efter årsskiftet ska team med akutläkare, sjuksköterska och undersköterska arbeta klinikobundet på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset måndag-torsdag, då patienterna är som flest och behoven som störst. Syftet med satsningen är att höja kompetensnivån och utveckla nya samarbetsformer som gynnar både arbetsmiljö, utbildningsklimat och omhändertagande av patienter.


– Fler akutteam med specialiserade akutläkare anställda på akuten kan bidra till att förbättra arbetsmiljö och patientsäkerhet. Utöver övriga yrkeskategorier behövs akutläkare i den inledande bedömningen av patienterna, säger Susann Järhult, akutläkare och ST-studierektor i akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.

Under hösten har nya arbetssätt testats under tre veckor på akutmottagningen, vilket hon menar har varit mycket lärorikt. Resultatet blir nya arbetssätt som kommer att diskuteras, samverkas och implementeras de kommande åren.

Enligt Susann Järhult ska akutläkare i klinikoberoende team idag ses som ett komplement till befintliga jourlinjer, som vid behov kopplar in läkare från respektive klinik i arbetet med patienterna.

Satsningen på klinikobundet teamarbete syftar till att höja kompetensnivån och utveckla nya samarbetsformer som gynnar både arbetsmiljö, utbildningsklimat och omhändertagande av patienter. Akademiska sjukhuset har idag totalt tio blivande specialister i akutsjukvård.

Till skillnad från övriga jourläkare som bemannar akuten och är anställda på en viss specialistklinik, så är akutläkare anställda på akutmottagningen.

Under 2018 har två akutläkare tilldelats specialistintyg i akutsjukvård från Socialstyrelsen. Detta innebär, enligt Susann Järhult, förbättrad handledningskapacitet. Målet är att få ytterligare ett par specialister färdigutbildade per år under de kommande åren, så att man kan fortsätta bygga upp den interprofessionella, teambaserade akutsjukvården.

– Att vi har ökad handledningskapacitet är också positivt med tanke på att allmäntjänstgöring (AT) tas bort under 2019 och ersätts med en bastjänstgöring (BT) som till stor del utgörs av just akutsjukvård och tjänstgöring på akutmottagning, framhåller hon.

Idag finns det cirka 200 specialistläkare i akutsjukvård i Sverige. Fram till 2015 krävdes dubbel specialistutbildning, vilket ledde till att utbildningstiden blev lång. Sedan 2016 är akutläkare en egen basspecialitet.

För mer information, kontakta:
Susann Järhult, akutläkare och studierektor för ST-läkare inom akutsjukvård 076-496 38 51, e-post: susann,jarhult@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.