Följ Akademiska sjukhuset

Akutmottagningen behöver nytt ledarskap

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2010 17:22 CEST

I media har det felaktigt framhållits att Kristina Lundmark, avdelningschef för akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, ska ha avskedats. Hon är skild från sitt chefsuppdrag men har kvar anställningen som sjuksköterska inom landstinget i Uppsala län.

– Akutmottagningen står inför flera stora utmaningar. Den viktigaste är att alla patienter ska få vård inom fyra timmar. För att uppnå det målet behövs ett nytt ledarskap. Därför valde vi redan hösten 2009 att inte förnya Kristina Lundmarks chefsuppdrag som upphör vid årsskiftet. Att hon slutar redan nu beror på att vi saknar ömsesidigt förtroende för varandra. För att uppnå de uppsatta målen behövs ett teamwork på alla nivåer, säger verksamhetschef Urban Säfwenberg.

Från nästa vecka kommer man att ha en inhyrd avdelningschef och rekrytering av en ny avdelningschef för akutmottagningen pågår.

Urban Säfwenberg dementerar uppgifter i media om att sjukhusledningen ska ha bantat  resurserna och därmed motverkat nyrekryteringar.

 – Den uppkomna situationen med vakanser handlar inte om resursbrist. Det har funnits medel för personalrekryteringar. Att alla vakanser inte har kunnat tillsättas beror delvis på svårigheter att hitta sjuksköterskor och läkare med rätt kompetens.

 Urban Säwfenberg betonar att förändringarna på akuten görs för att förbättra patientsäkerheten genom att minska väntetiderna.

 – Vi gör allt för att leva upp till politikens mål: maximalt fyra timmars väntan på insats. Och med den nya observationsenheten ska patienterna inte behöva vänta mer än 24 timmar på beslut om hemgång eller inskrivning på vårdavdelning. Senare i höst öppnas dessutom en ny medicinsk akutvårdsavdelning, mava, som också syftar till att minska väntan.

 – Jag har haft personalmöten med chefer och övrig personal under dagen. Min förhoppning är att det finns en stor förståelse för situationen och en önskan att genomföra förändringar för att kunna ge patienterna vård inom fyra timmar.

Mer information:

Urban Säfwenberg, 018-611 93 78 eller 0706-112693

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21