Följ Akademiska sjukhuset

Akutläkarsatsning ska öka kvaliteten och minska väntetiden på akuten

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2016 09:00 CEST

I akutrummet omhändertas patienter med akuta tillstånd. På bilden syns Martin Wohlin, Mattias Taflin och Shamim Nowrouzi (läkare), Gry Östling (undersköterska) och Astrid Olsson (sjuksköterska).

Fler akutläkare utbildas och nya arbetssätt införs på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Akutläkare ska möta patienten redan ”i dörren” för att påskynda handläggning, beslut om utredning, inläggning eller eventuell hänvisning till annan vårdinstans.

– Målet är att nya arbetssätt, med akutläkare i första linjen, både ska effektivisera patientflödet och minska patientens väntan till läkare och behandling. Det tror vi både höjer patientsäkerheten och bidrar till en bättre arbetsmiljö, säger Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin.

– Med teamtriage, där man tidigt bedömer och stabiliserar akut sjuka kan den totala vistelsetiden på akuten minska. Ambitionen är också att patienter i behov av inläggning tidigt skiljs från mindre akut sjuka. Likaså att patienterna ska få tydligare information om beräknad väntetid och fortsatt vård, fortsätter hon.

Att förändringarna görs nu hänger samman med att akutläkare i fjol blev en egen basspecialitet. Det innebär 2,5-3 års kortare utbildningstid med större fokus på akutsjukvård. Blivande specialister i akutsjukvård har numera 70 procent av utbildningstiden förlagd till en akutmottagning jämfört med 30 procent tidigare då akutläkare var en tilläggsspecialitet. Fler akutläkare i kombination med att internmedicin och akutsjukvård blivit ett verksamhetsområde, menar Anette Skoglund, bidrar till att man får tillräckligt många läkare med rätt kompetens som kan bemanna akutmottagningen.

Närmare 150 patienter söker vård på akutmottagningen per dygn med varierande symtom. 40 procent är över 65 år och har ofta medicinska tillstånd som behöver beaktas. Den totala vårdtiden för exempelvis den stora gruppen hjärtsviktspatienter är beroende av tidig medicinsk bedömning med rätt kompetens. Dessa patienter kan behöva bedömas av flera olika läkare från olika specialiteter på akuten.

– Specialister i akutsjukvård är sjukhusets generalister med bred kompetens på akuta tillstånd och symtom. Vi ser "hela" patienten i bedömning och vidare handläggning. På akuten ser man en stor variation av symtom och hur de kan tolkas utifrån individen som uppvisar dem, säger Susann Järhult, akutläkare.

Hon betonar vikten av att inte den första bedömningen fördröjs, att rätt beslut från början när det gäller diagnos och åtgärd kan påverka hela vårdkedjan och bidra till att hålla nere vårdtiderna.

– Genom att vi är fast knutna till akutmottagningen, där vi ingår i vårdteamet, lär vi känna varandra vilket underlättar kommunikation och samarbete. Akutläkare behövs som komplement till andra specialister med mer djup kunskap inom ortopedi, kirurgi och medicin, avrundar Susann Järhult.

Enligt Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen, är satsningen på akutläkare vid Akademiska sjukhuset nödvändig och prioriterad.

– När man kommer till akuten är det väldigt viktigt att bedömningen görs av personer med erfarenhet och rätt kompetens.

– Fasta läkare på akutmottagningen med kompetens i akutvård är en väldigt viktig del för att få kontinuitet i verksamheten och att patienten får rätt bedömning direkt, säger Vivianne Macdisi.FAKTA: Flera åtgärder ska stärka akuten

  • Sedan 2015 arbetar alla verksamhetschefer med beröring till akutmottagningen (ortopeden, kirurgen, medicin och vårdadministrativ service) tillsammans med avdelningschef för akutmottagningen med åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats.
  • Ledningen för akutsjukvården deltar i SKL:s satsning på vårdkvalitet som bland annat syftar till att minska den totala vistelsetiden på akuten, både till läkare och inläggning/vårdplats.
  • Under våren 2015 och 2016 har två nya avdelningar öppnats för att minska väntetiden till vårdplats på sjukhuset;
    - en akutvårdsavdelning med 10 vårdplatser där vårdtiden är högst 72 timmar.
    - en diagnostisk vårdavdelning med 6 vårdplatser där vårdtiden är högst 22 timmar.
  • Stärkt utbildning av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård sedan hösten 2015.


Nota Bene:
De senaste åren har väntetid och antalet besök på landets akutmottagningar ökat. Det framgår av Socialstyrelsens statistik. Enligt rapporten ”Väntetider vid landets sjukhusbundna akutmottagningar” publicerad 2011, 2013 och 2015 är variationerna stora.

Mer information:
Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, tfn 018-611 11 64, e-post: anette.skoglund@akademiska.se
Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen, tfn 070-890 81 55, e-post: vivianne.macdisi@lul.se
Susann Järhult, akutläkare, tfn 018-611 16 66
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.