Följ Akademiska sjukhuset

Akuten på Akademiska inför triage utomhus

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2020 13:17 CET

För att undvika att coronasmittade patienter smittar andra patienter och medarbetare inför akutmottagningen på Akademiska sjukhuset triage utomhus. Från och med vecka 12 kommer patienter att undersökas och gallras i ett tält utanför akutmottagningen och misstänkta fall slussas därefter vidare till särskilda rum för fortsatt omhändertagande. Beslutet fattades av styrgruppen för covid-19 under fredagen.

– Det kan vara svårt i ett initialt skede att avgöra vilka akut sjuka patienter som har covid-19. Akutmottagningen är en öppen vårdmiljö och vi vill undvika smittspridning till andra patienter och medarbetare. Vi har även infört en ny rutin som innebär att all personal på akutmottagningen nu bär heltäckande skyddsglasögon eller visir som komplement till munskydd, säger Fredrik Sund, verksamhetschef för infektion på Akademiska sjukhuset.

Med anledning av den snabba utvecklingen av coronavirusets spridning stärker Akademiska sjukhuset dessutom beredskapen under helgen. Inget stabsläge har införts, men en grupp bestående av chefsläkare, infektion, vårdhygien och kommunikation har höjd beredskap.

Triage är ett vanligt förekommande arbetssätt inom akutsjukvården. På akutmottagningen vid Akademiska används det för att sortera och prioritera patienterna så att de mest allvarliga eller brådskande fallen behandlas först. Syftet är inte att släppa in färre patienter utan att göra väntetiden säkrare för dem som är där, och se till att rätt patient träffar läkaren först.


För mer information, kontakta:

Fredrik Sund, verksamhetschef infektion, Akademiska sjukhuset,
tel: 072-227 52 71, e-post: fredrik.sund@akademiska.se

Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård, Akademiska sjukhuset, tel: 076-721 94 88, e-post: anette.skoglund@akademiska.se

Johan Lugnegård, tf chefsläkare, Akademiska sjukhuset, tel: 073-866 18 70, e-post: johan.lugnegard@akademiska.se
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.