Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska vill skapa nationell samsyn kring forskningssjuksköterskors roll och kompetens

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 15:11 CET

Akademiska sjukhuset startar nationell projektgrupp tillsammans med landets universitetssjukhus för att skapa en kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Främsta syftet är att tydliggöra gruppen och stärka deras roll inom sjukvården.

– Forskningssjuksköterskor är helt avgörande för att säkerställa inte bara hög kvalitet i kliniska prövningar utan även för att antalet studier ska kunna öka. Inom Akademiska sjukhuset har vi under senare år arbetat hårt för att tydliggöra gruppen och stärka deras roll och betydelse inom klinisk forskning, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.

Under perioden 2018-2019 har en projektgrupp på Akademiska sjukhuset bestående av forskningssjuksköterskor, HR-avdelningen och kansliet för kliniska prövningar utarbetat en kompetensmodell som väckt intresse från övriga delar av landet.

– Det finns ett stort nationellt behov för en roll- och kompetensbeskrivning för forskningssjuksköterskor. Därför tog FoU-avdelningen initiativ till att starta en nationell projektgrupp med representanter från landets universitetssjukhus, berättar Sune Larsson och fortsätter:

– Vår förhoppning är att det grundarbete vi gjort på Akademiska sjukhuset ska kunna användas och vara värdefullt samt underlätta arbetet i den nationella projektgruppen. Arbetet sker i samarbete med svensk sjuksköterskeförening (Swenurse) och forskare inom området.

Första projektgruppsmöte är 11 februari 2020 och arbetet planeras att pågå under 2020.


Basen för kompetensmodellen för forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset är de sex kärnkompetenserna som är definierade för hälso- och sjukvårdspersonal:

Kliniskt omhändertagande och utbildning av forskningsdeltagare.
Administration, koordinator och logistik kring forskningsdeltagare och forskningsprojekt.
Samverka i det interdisciplinära teamet internt och externt.
Bevaka dokumentera och följa upp patientsäkerhet samt etiska riktlinjer och förhållningssätt.
Vara delaktig i handledning och introduktion av ny forskningspersonal.
Rådgivande i forskningsråd.


För mer information/intervju, kontakta:
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 08 23,
e-post: sune.larsson@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.