Följ Akademiska sjukhuset

Akademiska tredje bästa universitetssjukhuset

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2013 15:34 CET

Akademiska är landets tredje bästa universitetssjukhus efter Linköpings universitetssjukhus och Sahlgrenska. Detta enligt Dagens Medicin som listat landets bästa sjukhus 2012 i tre klasser: universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Bäst betyg får Akademiska när det gäller operationer av gråstarr men även inom strokevård och diabetes står sig sjukhuset mycket bra i konkurrensen.

– Det är mycket glädjande resultat som hänger samman med den medvetna satsning vi gjort de senaste åren på kvalitetsarbete inom diabetesvården. Vi har bland annat med framgång ingått i det så kallade IQ-4 projektet som inneburit en ökad registrering och framförallt förbättrade resultat inom det nationella diabetesregistret. Vi har ökat vår användning av både insulinpumpar och mätning av kontinuerligt vävnadsglukos, säger Jarl Hellman, överläkare och kvalitetsansvarig inom diabetesenheten på Akademiska sjukhuset.

Han nämner också att teamarbetet utvecklats. Diabetesenheten har numera tillgång till en diabetespsykolog och ingår i det nystartade centre of excellence för typ 1-diabetes vars främsta syfte är att förbättra vården genom att läkare och forskare samarbetar på ett nytt sätt. Bland annat ska utredningar snabbas upp och patienter få möjlighet att träffa alla behövliga specialister vid samma sjukhusbesök. Akademiska är i dag störst i landet på transplantation av insulinproducerande öceller och bukspottkörtlar, behandlingar för patienter med de svåraste formerna av typ 1-diabetes.

Det som jämförts Dagens Medicins rankning är vårdresultat, inte arbetsmiljö och antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Tidningen har utgått från resultaten i Öppna jämförelser, nationella patientenkäter, mätningar av hur vårdgarantin uppfylls, mätningar av vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienrutiner.

I Öppna jämförelser finns tusentals indikatorer från viktiga kvalitetesregister som fått olika tyngd i rankningen. Medicinsk kvalitet har vägt tyngre än allt annat tillsammans. Det innebär bland annat att resultat om exempelvis hur många som överlever en stroke eller hjärtinfarkt har vägt tyngre än patienternas upplevelse av bemötande och andra faktorer i patientenkäter. Vårdgarantin har fått något större tyngd än vårdrelaterade infektioner, hygienrutiner och patientenkäter.

När man mätt medicinsk kvalitet har områdena hjärtsjukvård, strokevård, förlossning, intensivvård, ortopedi och cancer fått störst inflytande på slutresultatet, följt av diabetes och gråstarroperationer som berör väldigt många patienter. Dödligheten efter olika operationer/behandlingar har haft större betydelse än om patienterna är nöjda med ingreppen.

Akademiska sjukhuset hamnar på andra plats efter Norrlands universitetssjukhus när det gäller strokevård och på andra plats efter Sahlgrenska inom diabetes. När det gäller medicinsk kvalitet hamnar sjukhuset på tredje plats efter Universitetssjukhuset i Linköping och Sahlgrenska.

Mer information:
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21
Jarl Hellman, överläkare och specialist på diabetes, 018-611 43 41 eller 0706-50 55 76